Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni

Coraz więcej dowodów wskazuje, że zmiany w metabolizmie mogą przyczyniać się do powstania nowotworu. Poniżej przedstawiamy przypadki członków rodzin z zespołem Li-Fraumeni, którzy przenoszą mutacje w linii płciowej w TP53, genie kodującym białko supresorowe p53. W porównaniu z członkami rodziny, którzy nie są nosicielami i zdrowymi ochotnikami, członkowie rodziny z tymi mutacjami mają zwiększoną fosforylację oksydacyjną mięśni szkieletowych. Podstawowe badania eksperymentalne próbek tkanek od pacjentów z zespołem Li-Fraumeni i mysi model zespołu wspierają to w in vivo odkrycie zwiększonej funkcji mitochondrialnej. Wyniki te sugerują, że p53 reguluje homeostazę bioenergetyczną u ludzi. (Finansowane przez National Heart, Lung and the Blood Institute i National Institutes of Health; ClinicalTrials.gov number, NCT00406445.)
Opis przypadku
Zespół Li-Fraumeni spowodowany jest transmisją mutacji genu TP53 linii germinalnej, które skutkują różnymi wczesnymi postaciami mięsaków i raków – istnieje około 600 takich mutacji, ale nie wszystkie powodują zespół Li-Fraumeni (Międzynarodowa Agencja ds. Badania nad Rakiem [IARC] Baza TP53, wersja R15) .1,2 Dobrze wiadomo, że p53 odgrywa istotną rolę w regulowaniu różnych aktywności komórkowych, które są bezpośrednio związane z supresją nowotworów, takich jak kontrola cyklu komórkowego i naprawa DNA, ale zgromadzono dowody na to, że p53 reguluje również inne działania, takie jak oddychanie mitochondrialne i glikoliza. 3.4 Białko to może regulować funkcję mitochondrialną za pomocą zarówno transkrypcyjnej aktywacji genów biogenezy mitochondriów, jak i potranslacyjnych interakcji białko-białko.5,6 A ostatnie badanie elegancko pokazało, że zatrzymywanie aktywności metabolicznej p53 (ale nie jego cyklu komórkowego i aktywności apoptotycznej) jest wystarczające, aby tłumić guzy w myszy, podkreślając kluczową rolę tych mniej zbadanych funkcji metabolicznych p53 w procesie nowotworzenia.7 Na podstawie tych obserwacji postawiliśmy hipotezę, że członkowie rodzin z zespołem Li-Fraumeni, którzy niosą mutacje w linii germinalnej w p53 mogą mieć dowody na zmienioną mitochondrialne funkcjonować.
Chociaż wyniki badań wysiłkowych na bieżni mogą być wykorzystywane jako pośredni wskaźnik funkcji mitochondrialnych, wiele czynników może przyczynić się do sprawności tlenowej. Aby uniknąć skutków zmiennych, takich jak sprawność fizyczna, styl życia, dieta, a nawet motywacja, użyliśmy bardziej czułej, nieinwazyjnej techniki bezpośredniego pomiaru funkcji mitochondriów w mięśniach szkieletowych uczestników badania.8 Ta metoda polega na regeneracji fosfokreatyny, która zwykle przenosi wysokoenergetyczny fosforan z mitochondriów do cytozolu, aby utrzymać poziom ATP w mięśniach szkieletowych podczas aktywności fizycznej
[patrz też: dosbox komendy, ginekolog na nfz poznań, podchloryn sodu dawkowanie ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni”

 1. Nadia says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdrowie choroba trzewna[...]

 2. Houston says:

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 3. Robert says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: skuteczne odchudzanie blog[...]

 4. Keystone says:

  mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

Powiązane tematy z artykułem: dosbox komendy ginekolog na nfz poznań podchloryn sodu dawkowanie