Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 6

To odkrycie jest zgodne ze zwiększoną zdolnością do oksydacyjnej fosforylacji u nosicieli mutacji. Nasze dane in vivo od członków rodzin z zespołem Li-Fraumeni są potwierdzone przez badania mitochondrialne komórek izolowanych od członków rodziny i badania mysiego modelu tego zespołu. Nasze odkrycia kontrastują z wolniejszym odzyskiwaniem poziomów fosfokreatyny obserwowanych u pacjentów z pierwotną miopatią mitochondrialną, ale są one zgodne z rolą p53 w regulacji oddychania mitochondrialnego. [8] Zmiany w normalnej aktywności p53 wiązały się ze zwiększonym stresem oksydacyjnym, w dużej mierze przypisywanym mitochondria, które mogłyby doprowadzić do oksydacyjnego uszkodzenia DNA, prawdopodobnie prowadząc do niestabilności genomu i ostatecznie do rozwoju raka 16-18. Ostatnio doniesiono, że u ludzkich nosicieli mutacji TP53 R337H, którzy mają zespół Li-Fraumeni lub podobny zespół, istnieją dowody zwiększonego uszkodzenia oksydacyjnego w osoczu, które uważa się za spowodowane deregulacją bioenergetyki komórkowej, zapaleniem lub obiema rodzajami 19. Nie wiadomo, czy ten fenotyp metaboliczny przyczynia się do powstania nowotworu u osób z zespołem Li-Fraumeni. Nasze badanie nie miało na celu wykazania związku przyczynowego pomiędzy przyrostem funkcji w metabolizmie oksydacyjnym a nowotworzeniem w zespole Li-Fraumeni. Jednak nasze badania pokazują, że mutacje TP53 u osób z zespołem Li-Fraumeni mogą zwiększać metabolizm oksydacyjny przez mitochondria w sposób niezależny od komórki. Ostatnie badania nad rolą substratów oksydacyjnych, TFAM i innych białek mitochondrialnych w procesie onkogenezy w istocie uwydatniły znaczenie metabolizmu mitochondrialnego.15,20-23. Tak więc taka mutacja powodująca wzrost funkcjonalności mogłaby zapewnić komórkom nowotworowym przetrwanie i proliferację. Zalety. Niemniej jednak, będzie wyzwaniem, aby wyizolować ten metaboliczny efekt zmutowanego p53 z wielu innych aktywności komórkowych, aby pokazać, że ma on bezpośredni wpływ na nowotworzenie, szczególnie w świetle złożoności komórkowej wprowadzonej przez czynniki, takie jak mitochondrialne przekazywanie sygnałów przez reaktywne formy tlenu i środowisko metaboliczne komórek nowotworowych.20,24
W grupie uczestników badania, którzy nosili mutację TP53, nie byliśmy w stanie wykryć znaczącej różnicy w odzyskiwaniu Tc poziomów fosfokreatyny między osobami z chorymi bez raka, ale interpretacja tego wyniku może być ograniczona przez niewielki rozmiar naszego badania eksploracyjnego (ryc. S6 w dodatkowym dodatku). Niewielka liczba uczestników również uniemożliwiła nam wyciągnięcie wniosków na temat ścisłej korelacji między Tc odzysku w odniesieniu do poziomu fosfokreatyny i mutacjami TP53, ponieważ były tylko dwie rodziny z więcej niż dwoma nosicielami (tabela S1 w dodatkowym dodatku)
[podobne: sr lublin wschód, edu galeria, szpital piotra skargi szczecin ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 6”

 1. Michalina says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu usuwanie zmarszczek[...]

 2. Ada says:

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 3. Wiktoria says:

  Article marked with the noticed of: rycholog[...]

 4. Alpha says:

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

Powiązane tematy z artykułem: edu galeria sr lublin wschód szpital piotra skargi szczecin