Znaczenie niemiarowosci oddechowej polega na niewlasciwej jej wykladni, która moze byc powodem mylnego rozpoznania choroby serca

Znaczenie niemiarowości oddechowej polega na niewłaściwej jej wykładni, która może być powodem mylnego rozpoznania choroby serca. Od innych niemiarowości można ją odróżnić na tej podstawie, że znika ona po atropinie, a także, gdy badany zatrzyma oddech. Niemiarowość zatokowanie regularna (arrhythmia sinusalis irregularis ) zdarza się znacznie rzadziej. Nie stoi ona w związku z oddychaniem. Spostrzega się ją W razie przedawkowania naparstnicy, a także w przypadkach ciężkiego uszkodzenia mięśnia sercowego w chorobach zakaźnych oraz w stwardnieniu tętnic wieńcowych. Niemiarowość zatokową nieregularną pochodzenia naparstnikowego cechuje wybitne zwolnienie czynności serca, a na elektrokardiogramie długie przerwy, zależnie od pogorszenia przewodzenia bodźców i uszkodzenia ich wytwarzania w węźle zatokowym. Od niemiarowości zatokowej oddechowej odróżnia się niemiarowość zatokową nieregularną na tej podstawie, że: 1) niemiarowość zatokowa ni eregularna nie ma związku z oddychaniem wstrzymanie oddychania jej nie przerywa; 2) niemiarowości tej towarzyszą objawy uszkodzenia mięśnia sercowego. [patrz też: bartoneloza, endometrioza na jelitach, kardiolog ostrołęka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bartoneloza endometrioza na jelitach kardiolog ostrołęka