Zmniejszenie stężenia LDL przy pomocy inhibitorów PCSK9 – kliniczna korzyść z leków lipidowych czesc 4

Wszyscy trzej autorzy wzięli udział w głosowaniu członków komitetu doradczego ds. Endokrynologii i antybiotyków FDA na temat alirokumabu oraz dr. Smith i Hiatt uczestniczyli w głosowaniu członków komitetu doradczego na temat ewolokumabu.
Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, i in. Ezetymib dodaje się do leczenia statynami po ostrych zespołach wieńcowych. N Engl J Med 2015; 372: 2387-2397
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Hulley S, Grady D, Bush T i in. Randomizowane badanie estrogenów i progestyn dla wtórnej profilaktyki choroby wieńcowej u kobiet po menopauzie. JAMA 1998; 280: 605-613
Crossref Web of Science Medline
3. Keech A, Simes RJ, Barter P, i in. Wpływ długotrwałej terapii fenofibratem na zdarzenia sercowo-naczyniowe u 9795 osób z cukrzycą typu 2 (badanie FIELD): randomizowane badanie kontrolowane. Lancet 2005; 366: 1849-1861
Crossref Web of Science Medline
4. Barter PJ, Caulfield M, Eriksson M, i in. Wpływ torcetrapibu u pacjentów z wysokim ryzykiem zdarzeń wieńcowych. N Engl J Med 2007; 357: 2109-2122
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
5. Landray MJ, Haynes R, Hopewell JC, i in. Wpływ niacyny o przedłużonym uwalnianiu z laropiprantem u pacjentów wysokiego ryzyka. N Engl J Med 2014; 371: 203-212
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Artykuły cytowane (63)
Zamknij Cytowanie artykułów
[hasła pokrewne: przeglądarka skierowań sanatoryjnych, bazofile niski poziom, szpital piotra skargi szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bazofile niski poziom przeglądarka skierowań sanatoryjnych szpital piotra skargi szczecin