Zmniejszenie stężenia LDL przy pomocy inhibitorów PCSK9 – kliniczna korzyść z leków lipidowych ad

Kolejne zatwierdzenia statyn były również oparte na substytutach cholesterolu LDL, podobnie jak zatwierdzenie pierwszego w swojej klasie ezetymibu leku w 2002 roku. Jednak jedno kolejne badanie z randomizacją wywołało obawy dotyczące zwiększonego ryzyka raka lub wzrostu liczby zgonów związanych z rakiem z ezetimibe, co wymaga dodatkowej oceny i komunikacji przez FDA. Wydaje się, że te obawy dotyczące bezpieczeństwa zostały pozytywnie rozwiązane dzięki niedawno opublikowanym wynikom badania IMPROVE-IT, które wykazało umiarkowane zmniejszenie częstości poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu z grupą kontrolną i żadnego wzrostu ryzyka zachorowania na raka.1 Wybrane badania kliniczne leków obniżających poziom cholesterolu LDL inne niż statyny Alone i ich wpływ na zdarzenia sercowo-naczyniowe. Te wyniki mogą być interpretowane jako dowód, że obniżenie poziomu cholesterolu LDL zmniejszy ryzyko sercowo-naczyniowe, niezależnie od mechanizmu działania leku. Jednak oprócz IMPROVE-IT kilka prób z innymi lekami niestatycznymi, które obniżają poziom cholesterolu LDL, nie w pełni potwierdza tę hipotezę (patrz tabela). Badanie ILLUMINATE i badanie HPS2-THRIVE są szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę względnie duże różnice procentowe w poziomach cholesterolu LDL, które ujawniły pomiędzy badanym lekiem i grupami porównawczymi. Wykazali również inne zbawienne efekty na poziom lipidów, w tym obniżone poziomy trójglicerydów i zwiększony poziom cholesterolu w lipoproteinach o dużej gęstości (HDL), ale żadna z prób nie wykazała korzyści pod względem wyników sercowo-naczyniowych. W rzeczywistości ILUMINACJA została zatrzymana wcześnie z powodu znacznie zwiększonej częstości poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w grupie torcetrapibu. Te próby i inne stawiają pod znakiem zapytania, czy obniżenie cholesterolu LDL jest wiarygodnym zastępczym punktem końcowym dla zatwierdzenia nowych leków niestatycznych.
Istnieją korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem redukcji cholesterolu LDL jako zastępczego punktu końcowego dla zatwierdzenia leku przed zakończeniem ostatecznych prób końcowych. Jedną potencjalną zaletą jest możliwość zademonstrowania statystycznie istotnego korzystnego działania nowego leku na substancję zastępczą, jednocześnie wystawiając stosunkowo niewielu pacjentów na lek przez krótki czas. Pożądanym rezultatem byłby tańszy rozwój leków i szybsza dostępność nowych terapii. Jednak ograniczona liczba lat randomizowanego, kontrolowanego narażenia pacjentów na leczenie sprawia, że trudno jest ocenić bezpieczeństwo nowych leków, szczególnie pod względem rzadkich, ale klinicznie istotnych działań niepożądanych, i pozostawia nieocenione bezpieczeństwo środków przeznaczonych do długotrwałego stosowania. . Nie można przewidzieć działań niepożądanych i można je rozpoznać tylko wtedy, gdy duża liczba pacjentów jest narażona na lek w długim okresie. Na przykład zwiększone ryzyko zgonu torcetrapibem było widoczne w dużej próbie (> 15 000 pacjentów) zdarzeń sercowo-naczyniowych. 4. Gdy torcetrapib został zatwierdzony jedynie na podstawie zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL, jego związek ze zwiększonym ryzykiem zgonu może nie zostały wykryte do czasu powszechnego użycia.
Drugą zaletą stosowania cholesterolu LDL jako surogatu jest to, że może ułatwić ocenę nowych leków u pacjentów z rzadkimi zaburzeniami, dla których próby z klinicznym punktem końcowym nie byłyby wykonalne
[podobne: nasze połoniny, wam lublin, podchloryn sodu dawkowanie ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmniejszenie stężenia LDL przy pomocy inhibitorów PCSK9 – kliniczna korzyść z leków lipidowych ad”

 1. Necromancer says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 2. Trip says:

  [..] Odniesienie w tekscie do skuteczne odchudzanie blog[...]

 3. Kill Switch says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 4. Dropkick says:

  Article marked with the noticed of: kosmetyka pielęgnacyjna[...]

 5. The Happy Jock says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

Powiązane tematy z artykułem: nasze połoniny podchloryn sodu dawkowanie wam lublin