Zaburzenia sa szczególnie duze w pierwszym okresie, gdy migotanie dopiero sie pojawia, nim narzad krazenia nie przystosuje sie do nowych warunków

Zaburzenia są szczególnie duże w pierwszym okresie, gdy migotanie dopiero się pojawia, nim narząd krążenia nie przystosuje się do nowych warunków. W postaci z tętnem wolnym zaburzenia są mniejsze, bo komora wypełnia się podczas rozkurczu lepiej. W elektrokardiogramie migotanie przedsionków cechuje: 1) wielka liczba – ponad 300 (do 500-600 na minutę) nader małych, nieregularnych falowań zastępujących regularny załamek P niekiedy załamek P jest zastąpiony przez prosta linię izoelektryczną 2) o wiele rzadsze- zazwyczaj 120-150 zespoły komorowe QHS jednakowej lub niejednakowej wielkości pojawiające się bezwładnie co do czasu 3) załamek T, widoczny lub zamaskowany przez nakładające się nań zespoły przedsionkowe. Miarowe występowanie zespołów komorowych w migotaniu przedsionków zdarza się bardzo rzadko, mianowicie IV przypadkach jednoczesnego zupełnego bloku przedsionkowo komorowego, gdy skurcze komór zależą od bodźców powstających w ośrodkac h poniżej miejsca zablokowania. Zespoły komorowe są w tych przypadkach znacznie rzadsze, mniej więcej 40-4 na minutę. Migotanie przedsionków, skojarzone z dekstrogramem, nasuwa na myśl zwężenie lewego ujścia żylnego. Migotanie przedsionków utrzymuje się najczęściej stale. Stąd nazwa tej niemiarowości arrhythmia perpetua. Niekiedy wszakże migotanie przedsionków znika na dłuższy czas, a nawet na zawsze, przy czym przechodzi czasami do prawidłowej czynności serca poprzez okres trzepotania przedsionków. Od migotania przedsionków odróżnia się ich trzepotanie. [podobne: zdrowy tryb życia wikipedia, bartoneloza, bazofile niski poziom ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bartoneloza bazofile niski poziom zdrowy tryb życia wikipedia