ZABURZENIA POBUDLIWOSCI MIESNIA SERCOWEGO (BATMOTHOPOWE)

ZABURZENIA POBUDLIWOŚCI MIĘŚNIA SERCOWEGO (BATMOTHOPOWE). Migotanie (Fibrillatio airiorum ) i trzepotanie przedsionków przyczyny i anatomia patologiczna. Do najczęstszych niemiarowości serca należy niemiarowość zupełna (arrhythmia completa, s. absoluta, s. perpetua, s. pulsus irregularis perpetuus), czyli tzw. migotanie przedsionków będące wyrazem bardzo licznych włókienkowych drgań mięśni przedsionków (fibrillatio atriorum). Wywołują je liczne bodźce pozazatokowe, gdy pobudliwość mięśni przedsionków nadmiernie wzrasta wskutek dużego rozciągnięcia przedsionka lub też wskutek toczących się w nim zmian zapalnych albo zwyradniających Odróżnia się migotanie trwałe i napadowe, czyli przemijające. Migotanie trwałe spostrzega się w stanach następujących: 1) zwłaszcza często w przewlekłym zapaleniu i zwyrodnieniu mięśnia sercowego, szczególnie w późniejszych okresach 2) często w zwężeniu lewego ujścia żylnego nawet w okresie wydolności krążenia, a to wskutek nadmiernego rozciągnięcia mięśnia lewego przedsionka 3) w nadtarczyczności 4) w wadach zastawki trójdzielnej, gdy rozciągnięciu ulega prawy przedsionek 5) rzadko w niedomykalności zastawki dwudzielnej. W wadach zastawek tętnicy głównej, które nie wywołują rozciągnięcia przedsionków, także w ostrym zapaleniu mięśnia sercowego niemiarowość zupełna zdarza się stosunkowo rzadko, tutaj częściej spotyka się skurcze dodatkowe. [hasła pokrewne: dzienny oddział psychiatryczny, bartoneloza, endometrioza na jelitach ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bartoneloza dzienny oddział psychiatryczny endometrioza na jelitach