W postaci cechujacej sie czestymi skurczami, tetno jest wybitnie bezladne, juz to wysokie, juz to male odstepy pomiedzy jego falami sa nierówne (stad nazwa xurlvythmia completa)

W postaci cechującej się częstymi skurczami, tętno jest wybitnie bezładne, już to wysokie, już to małe odstępy pomiędzy jego falami są nierówne (stąd nazwa xurlvythmia completa). Częstość tętna dochodzi do 100-150 i więcej. Jest ona, zatem mniejsza, niż odpowiadałoby to pracy przedsionków, gdyż bardzo liczne bodźce, idące z przedsionków, znajdują komory, stanie odrętwienia. Nieraz skurcz komory wcale nie wywołuje fali tętna (tętno wypadające, pulsus deficiens). Na krzywej żylnej me ma fali przedsionkowej (a), natomiast wyraźna jest fala komorowa (v). Ciśnienie tętnicze oznacza się z trudem i to oczywiście tylko fal większych. Jest ono już to obniżone, już to prawidłowe albo nawet wzmożone. Tony serca są zupełnie niemiarowe, głuche, niejednakowej siły, bardzo częste. Nieraz słychać na koniuszku serca szmer skurczowy, jako wyraz czynnościowej niedomykalności zastawki dwudzielnej. W postaci ze zwolnioną czynnością komór częstość tętna wynosi 50-60 na minutę, a nawet jeszcze mniej, przy czym tętno może mieć pozory zupełnej miarowości. [przypisy: gimnazjum nr 9 lublin, luxmed lublin odbiór wyników, wypalenie zawodowe pielęgniarek ]

Tags: , ,

No Responses to “W postaci cechujacej sie czestymi skurczami, tetno jest wybitnie bezladne, juz to wysokie, juz to male odstepy pomiedzy jego falami sa nierówne (stad nazwa xurlvythmia completa)”

  1. Dorota says:

    stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

  2. Natural Mess says:

    [..] Odniesienie w tekscie do staw skokowy[...]

  3. Drop Stone says:

    Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum nr 9 lublin luxmed lublin odbiór wyników wypalenie zawodowe pielęgniarek