W niezytach dróg moczowych, wywolanych

W nieżytach dróg moczowych, wywołanych zakażeniem pałeczkami okrężnicy, leczenie zakwaszaniem ustroju łączy się nieraz z leczeniem przy pom-ocy szczepionek z własnych szczepów. Zakwaszenie ustroju wiedzie do wyjałowienia dróg moczowych tylko w tych przypadkach, w których nerki zachowały zdolność zagęszczania moczu. Okres leczenia zakwaszeniem trwa zwykle 4 dni. Dłuższe zakwa- szanie uszkadza nerki, wywołując białkomocz oraz pojawienie się krwinek czerwonych i wałeczków szklistych i ziarnistych w osadzie moczu (Wacław Markert), W razie potrzeby okresy zakwaszania I=Jwtarza się kilkakrot- nie z• kilkudniowymi przerwami. Leczenia zakwaszającego nie można stosować, jeżeli nerki utraciły zdolność zagęszczania moczu oraz w przypadkach chorób dróg .moczo- wych, powikłanych ze zmianami w układzie kłębkowym nerek. W takich przypadkach dla odkażania dróg moczowych stosuje się metodę polega- jącą na obfitym podawaniu płynów. W ten sposób prze- płukuje się drogi moczowe, dążąc do ich odkażania mechanicznego. Równo- cześnie z tym stosuje się środki odkażające. W przypadkach przebiegają- cych Z gorączką podaje się przeważnie przetwory salicylowe w po- staci salicylanu sodu (nairium salicylicum) w dawce 0,3-0,5 3 razy dziennie lub w tych samych dawkach salol. Z innych leków odkażających stosuje się heksametylotetraminę wewnętrznie po 0,5-1,0 3 razy dziennie lub dożylnie albo jej związki, mianowicie trój- boran heksametylenotetraminy (hexaanethulentetromin. triboricum s. bo- . rovertin), jej anhydrometylenocytrynian (hexamethylentetramin anhy- dromethylencitricum), rezorcynian (hexamethylentetramin resorcinicum), salicylan (hexcmethulenietmmin. salicylicum) i sulfosalicylan (hexamc- thylentetramin sulfosalicylicum) po 0,5-1,0 3 razy dziennie. Skutecznym lekiem odkażającym drogi moczowe jest błękit metylowy (methylenum coeruleum). Podaje się go wewnętrznie po 0,05 3 razy dziennie albo stosuje się dożylnie w dawce 0,5-2 mI 5% roztworu w fizjologicznym roztworze soli kuchennej, ogrzawszy roztwór do ogólnej ciepłoty ciała. [przypisy: nfz szczecin sanatorium kolejka, kardiolog ostrołęka, bartoneloza ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bartoneloza kardiolog ostrołęka nfz szczecin sanatorium kolejka