W naszym materiale klinicznym, opracowanym przez Stanislawa Hroma, migotanie przedsionków stanowi 31 % ogólnej liczby niemiarowosci

W naszym materiale klinicznym, opracowanym przez Stanisława Hroma, migotanie przedsionków stanowi 31 % ogólnej liczby niemiarowości. Najczęstszą jej przyczyną (w 52 %) było przewlekłe zapalenie i zwyrodnienie mięśnia sercowego bez równoczesnej wady serca, w 40 % przyczyną były takie same zmiany w mięśniu sercowym z równoczesną wadą sercową i w 8° u choroba Basedowa. W materiale Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. J. Kazimierza we Lwowie dyrektor prof. dr Roman Rencki) w okresie od r. 1927 do 1933 na 149 wad zastawki dwudzielnej pochodzenia gośćcowego spostrzegano migotanie przedsionków w 15% (67 przypadków), na 48 przypadków wady skojarzonej zastawki dwudzielnej i zastawek tętnicy głównej pochodzenia gośćcowego w 31 (15 przypadków), na 8 przypadków wady zastawek tętnicy głównej pochodzenia gośćcowego nie spostrzegano w żadnym przypadku. Na 41 przypadków niedomykalności zastawek tętnicy głównej pochodzenia kiłowego migotanie przedsionków s twierdzono w 2,4% (w 1 przypadku). Badaniem histopatologicznym mięśnia sercowego stwierdza się zmiany w węźle zatokowym w postaci drobnokomórkowych nacieków, wybroczyn blizn, stwardnienia naczyń, nieraz także nie wykrywa się w nim żadnych zmian nawet w przypadkach wybitnego migotania przedsionków. [podobne: ginekolog na nfz poznań, leczenie z nałogu krzyżówka, bartoneloza ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bartoneloza ginekolog na nfz poznań leczenie z nałogu krzyżówka