Posts Tagged ‘wypalenie zawodowe pielęgniarek’

W postaci cechujacej sie czestymi skurczami, tetno jest wybitnie bezladne, juz to wysokie, juz to male odstepy pomiedzy jego falami sa nierówne (stad nazwa xurlvythmia completa)

Sunday, September 8th, 2019

W postaci cechującej się częstymi skurczami, tętno jest wybitnie bezładne, już to wysokie, już to małe odstępy pomiędzy jego falami są nierówne (stąd nazwa xurlvythmia completa). Częstość tętna dochodzi do 100-150 i więcej. Jest ona, zatem mniejsza, niż odpowiadałoby to pracy przedsionków, gdyż bardzo liczne bodźce, idące z przedsionków, znajdują komory, stanie odrętwienia. Nieraz skurcz komory wcale nie wywołuje fali tętna (tętno wypadające, pulsus deficiens). Na krzywej żylnej me ma fali przedsionkowej (a), natomiast wyraźna jest fala komorowa (v). …read more

Celowe jest równiez kojarzenie przetworów chininy z kamfora oraz ze strychnina, która obniza pobudliwosc miesnia sercowego

Saturday, September 7th, 2019

Celowe jest również kojarzenie przetworów chininy z kamforą oraz ze strychniną, która obniża pobudliwość mięśnia sercowego. Z przetworów chininy stosuje się siarczan (chinin um suliuricum. ). Podaje się w pierwszym dniu 0,2 jako dawkę próbną, następnego dnia trzy razy dziennie po 0,2 i stopniowo podnosi się dawkę do 0,2 – pięć, a nawet sześć razy dziennie. Leczenie trwa 10 do 12 dni, przy czym chory przez cały ten czas musi bezwzględnie leżeć w łóżku. …read more

Chinina stosuje sie w migotaniu przedsionków, jako lek obnizajacy zdolnosc miesnia sercowego wytwarzania bodzców oraz oddzialywania na nie skurczem

Friday, September 6th, 2019

Chinina stosuje się w migotaniu przedsionków, jako lek obniżający zdolność mięśnia sercowego wytwarzania bodźców oraz oddziaływania na nie skurczem. Nieraz jednak skuteczne działanie bywa poprzedzone przez przyśpieszenie czynności serca, nawet znaczne, zależnie od tego, że przetwory chininy obniżając pobudliwość mięśnia sercowego zmniejszają częstość skurczów przedsionków. Wskutek tego może wreszcie dojść do takiego stanu, że komora oddziaływa już na każdy bodziec, udzielony jej od przedsionka, w tym okresie, kiedy przedsionek kurczy się jeszcze bardzo często. Takie pierwotne przyśpieszenie czynności serca bywa nieraz przemijające i ustępuje miejsca prawidłowemu rytmowi zatokowemu. Jeżeli jednak częstość tętna wciąż wzrasta, nie skłaniając się do ustępowania, to lek lepiej odstawić. …read more

Prócz wypoczynku i spokojnego trybu zycia, stosuje sie ostrozne, dlugotrwale leczenie przetworamichininy

Friday, September 6th, 2019

Prócz wypoczynku i spokojnego trybu życia, stosuje się ostrożne, długotrwałe leczenie przetworamichininy. W tym celu poleca się chinidynę (chinidinum sulfuricum s. basicum) miesiącami w dawce 0,1 dwa razy dziennie po jedzeniu. W przypadkach migotania komór, wywołanego porażeniem prądem elektrycznym, uśpieniem chloroformowym itd. , stosuje się sztuczne oddychanie, ostre podrażnienia skóry, silne uderzenia w okolicy sercowej i leki, polecane w ostrej sercowej niewydolności krążenia. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 6

Thursday, September 5th, 2019

W sumie u 84% pacjentów zgłaszano bóle stawów (tylko w tabeli 1) u pacjentów z zakażeniami tylko obwodowymi stawami (tj. Bez innych miejsc zakażenia). CDC otrzymało zgłoszenia udaru u 40 pacjentów (5%). U 7 pacjentów udar spowodowany był zapaleniem opon mózgowych (nakłucie lędźwiowe nigdy nie było wykonywane). …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 5

Thursday, September 5th, 2019

Osoby oboje narażone na oba rodzaje wstrzyknięć (wstrzyknięcia obwodowe i niewspółczęściowe) zostały włączone do obu kategorii mianowników. Obliczono także współczynniki ataku dla poszczególnych jednostek (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku Uzupełniającym). Wyniki
Badanie epidemiologiczne
Na podstawie zapisów dostarczonych przez NECC ustaliliśmy, że trzy partie octanu metyloprednizolonu zawierały 17 675 fiolek, które zostały rozdzielone do 76 obiektów w 23 stanach. W aktywnym przeglądzie zapisów przeprowadzonych przez placówki kliniczne oraz państwowe i lokalne służby zdrowia zidentyfikowano 13 534 osoby, które potencjalnie były narażone na leki z co najmniej jednej z trzech partii: 12 068 (89%) było eksponowanych za pomocą zastrzyków nadtwardówkowych, rdzeniowych lub zastawkowych, i 1648 (12%) poprzez wstrzyknięcie obwodowe lub inne zastrzyki. …read more

Pozbawienie pozycji w ciężkim zespole ostrej niewydolności oddechowej AD 4

Monday, September 2nd, 2019

Strategię ustalania pozycji na brzuchu stosowano codziennie aż do 28 dnia, po czym stosowano ją według uznania lekarza. Pacjenci z grupy leżącej w pozycji leżącej nie mogli przejść do grupy podatnej, z wyjątkiem działań ratunkowych w przypadku hipoksemii zagrażającej życiu, gdy wszystkie poniższe kryteria zostały spełnione jednocześnie: stosunek PaO2: FiO2 poniżej 55 mm Hg, z FiO2 1,0; maksymalny PEEP zgodnie z tabelą PEEP-FiO2; podawanie wziewnego tlenku azotu w stężeniu 10 ppm; wlew dożylnego bismesylanu almitryny w dawce 4 .g na kilogram na minutę; i wykonywanie manewrów rekrutacji oddechowej w celu zwiększenia ilości napowietrzonego płuc. Wycofanie z wentylacji mechanicznej przeprowadzono w taki sam sposób dla obu grup (patrz Dodatek dodatkowy). Szczegóły dotyczące leczenia uspokojenia polekowego i stosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe znajdują się również w Dodatku Uzupełniającym. …read more

Pozbawienie pozycji w ciężkim zespole ostrej niewydolności oddechowej AD 3

Monday, September 2nd, 2019

Włączenie do badania zostało potwierdzone dopiero pod koniec tego okresu (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym). Pacjenci przypisani do grupy podatnej musieli być zwróceni do pozycji podatnej w ciągu pierwszej godziny po randomizacji. Zostały one umieszczone w całkowicie podatnej pozycji przez co najmniej 16 kolejnych godzin. …read more

Pozbawienie pozycji w ciężkim zespole ostrej niewydolności oddechowej

Monday, September 2nd, 2019

Poprzednie próby z udziałem pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) nie wykazały korzystnego wpływu pozycjonowania ze skłonnością podczas mechanicznego wspomagania wentylacji w przypadku wyników. Oceniliśmy wpływ wczesnego zastosowania podatnego pozycjonowania na wyniki u pacjentów z ciężką ARDS. Metody
W tym wieloośrodkowym, prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu, losowo przydzielono 466 pacjentów z ciężkim ARDS, którzy poddawali się sesjom ze skłonnością do co najmniej 16 godzin lub pozostawali w pozycji leżącej na plecach. Ciężką ARDS zdefiniowano jako stosunek ciśnienia cząstkowego tlenu tętniczego do frakcji wdychanego tlenu (FiO2) poniżej 150 mm Hg, z FiO2 co najmniej 0,6, dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym wynoszącym co najmniej 5 cm woda i objętość oddechowa zbliżona do 6 ml na kilogram przewidywanej masy ciała. …read more

Indywidualna odpowiedzialność i solidarność wspólnotowa – Szwajcarski system opieki zdrowotnej ad 5

Sunday, September 1st, 2019

Ogółem szybkość rewaskularyzacji przezskórnej znacznie wzrosła, od 6,0% wszystkich pacjentów wypisanych po ostrym zawale mięśnia sercowego w 1998 r. Do 42,4% w 2006 r. – prowokując debatę na temat możliwego nadużywania inwazyjnej i kosztownej angiografii wieńcowej. Po nieskomplikowanym leczeniu reperfuzyjnym pan Aubry zostaje w szpitalu przez kilka dni. Zaczyna otrzymywać kombinację leków sercowo-naczyniowych, o których informuje kardiologa i lekarza rodzinnego, którzy są częścią sieci lekarzy, wybranych przez niego do regularnej opieki medycznej. …read more