Posts Tagged ‘wam lublin’

Leczenie.

Saturday, September 14th, 2019

Gdy dojdzie do zajęcia nerwu XII, mówimy o zespole Colleta. Gdy do powyższego zespołu dołączy się jeszcze zajęcie pnia współczulnego na szyi, opadnięcie powiek, zwężenie źrenicy, zapadnięta gałka oczna (ptosis, mlosis, enophtalmus), czyli zespół Homera, mówimy o zespole Villareta. Wszystkie te zespoły dowodzą niestety, że chory jest już poza okresem skutecznego leczenia. Leczenie. Jedynym skutecznym sposobem leczenia omówionych nowotworów złośliwych jamy nosowo-gardłowej, jak doświadczenie wykazało, jest napromienianie. …read more

Nieparzysta naglosnia

Saturday, September 14th, 2019

Wykonują one w warunkach prawidłowych zawsze symetryczne ruchy w odniesieniu do płaszczyzny strzałkowej pośrodkowej, których wynikiem jest otwieranie i zamykanie głośni (glottis) ograniczonej przez wolne brzegi strun głosowych napiętych w kierunku strzałkowym między tymi właśnie chrząstkami i wewnętrzną powierzchnią chrząstki tarczowatej (cartilago tbyreoidea). Nieparzysta chrząstka pierścieniowata i dwie chrząstki nalewkowate. są istotnymi składnikami narządu głosowego i urządzenia obronnego niższych dróg oddechowych. Nieparzysta chrząstka tarczowata, której dwie płytki w kształcie tarczy osłaniają głośnię od przodu, jest rusztowaniem dla przyczepu ważnych mięśni i więzadeł wewnętrznych krtani. Nieparzysta nagłośnia (epiglottis) i parzyste- chrząstki rożkowate (cartilagines corniculatae Santorinł) i klinowate (cartilagines cuneijormes Wrisbergi), są nieistotnymi składnikami rusztowania chrząstkowego krtani. …read more

Rokowanie

Saturday, September 7th, 2019

Rokowanie. Niemiarowość zupełna oraz trzepotanie przedsionków same przez się nie świadczą o ciężkiej zmianie anatomicznej mięśnia sercowego, jak tego dowodzą wspomniane już wyniki badań histopatologicznych oraz przypadki chorób serca z migotaniem i trzepotaniem przedsionków, w których następuje poprawa pod wpływem spokoju, naparstnicy i innych zabiegów leczniczych. Dlatego też nie należy orzekać o stanie mięśnia sercowego w okresie niewydolności krążenia na podstawie migotania lub trzepotania przedsionków, sama, bowiem niewydolność może zależeć właśnie od zaburzeń, wywołanych tymi postaciami niemiarowości. Nieraz można się przekonać po usunięciu migotania lub trzepotania przedsionków, że mięsień sercowy podoła jeszcze przy współudziale innych urządzeń regulacyjnych wykonywać dość dużą pracę, i to niekiedy latami. Rokowanie powinno być szczególnie ostrożne, jeżeli niemiarowość zupełna oraz trzepotanie są trwałe i nie u stępuj ą, pomimo należytego zachowania się i leczenia chorego. …read more

Dzialanie jest skuteczniejsze w tych przypadkach, IV, których niemiarowosc zupelna trwa stosunkowo od niedawna

Saturday, September 7th, 2019

Działanie jest skuteczniejsze w tych przypadkach, IV, których niemiarowość zupełna trwa stosunkowo od niedawna. Niemiarowość z przyśpieszeniem (tachyarrhythmia) może w tych przypadkach przejść w niemiarowość z prawidłowo częstym, a nawet zwolnionym tętnem. Można wreszcie uzyskać tętno zupełnie miarowe, tylko rzadkie (Henryk Lubieniecki), W przypadkach migotania trwającego czas dłuższy naparstnica, tak jak i inne zabiegi lecznicze, bywa bardzo często zupełnie bezskuteczna. Bardzo oporne na leczenie naparstnicą jest również migotanie przedsionków w chorobie Basedowa. Czasami lepiej niż naparstnica działa w migotaniu przedsionków scilaren, pobudzający silniej niż naparstnica ośrodek nerwu błędnego i przez to bardziej utrudniający przewodzenie podniet w mięśniu sercowym. …read more

Przewlekle stosowanie malej dawki chinidyny obnizylo wybitnie czestosc naglej smierci sercowej, która wedlug powszechnego zapatrywania zalezy od drgan wlókienkowych komory

Friday, September 6th, 2019

Przewlekłe stosowanie małej dawki chinidyny obniżyło wybitnie częstość nagłej śmierci sercowej, która według powszechnego zapatrywania zależy od drgań włókienkowych komory. W przypadkach uporczywego migotania przedsionków u chorych, dotkniętych ciężką niewydolnością krążenia na tle przewlekłych zmian organicznych w mięśniu sercowym (myocarditis diffusa chro), polecono w ostatnich czasach leczenie usuwaniem operacyjnym tarczycy (thyreoidectomia). Zdania o wartości tej metody są podzielone. Ostateczny sąd o niej należy do przyszłości. Przed zaleceniem tej metody próbuję leczenia naświetlaniem tarczycy promieniami rentgenowskimi, jako zabiegu lżejszego. …read more

Skurcz komory nie jest w stanie otworzyc zastawek pólksiezycowatych

Friday, September 6th, 2019

Skurcz komory nie jest w stanie otworzyć zastawek półksiężycowatych. Migotanie komór jest bardzo częstym zjawiskiem przedzgonnym. Spostrzega się je zwłaszcza często w przypadkach stwardnienia tętnic wieńcowych serca, kiły tętnicy głównej, gdy ujścia tętnic wieńcowych serca zostaną zwężone, w ciężkiej niewydolności krążenia, szczególnie wtedy gdy chorego szybko odwodiono za pomocą leków sercowych i moczopędnych, w nadciśnieniu tętniczym, nadto w zawale mięśnia sercowego, po dożylnym wstrzyknięciu strofantyny, eufiliny, adrenaliny, w uśpieniu chloroformowym, w przypadkach rażenia błyskawicą lub prądem elektrycznym, pod wpływem bardzo silnych wzruszeń (tzw. migotanie komór czynnościowej) itd. Obraz kliniczny migotania komór jest dość znamienny. …read more

Opisano przypadki, w których migotanie komór powtarzalo SIe co dzien wielokrotnie przez kilka miesiecy

Friday, September 6th, 2019

Opisano przypadki, w których migotanie komór powtarzało SIę co dzień wielokrotnie przez kilka miesięcy. W swym materiale klinicznym spostrzegaliśmy migotanie komór, stwierdzone elektrokardiograficznie, po dożylnym wprowadzeniu 0,5 ml adrenaliny. Wstrzyknięcie wywołało bardzo znaczne przyśpieszenie czynności serca z krótkotrwałym zapadem i utratą przytomności, po kilku jednak minutach obraz elektrokardiograficzny migotania komór ustąpił i przytomność wróciła. Fatalne znaczenie migotania komór bezwzględnie zapobiegać jego powstaniu. Dotyczy to przypadków dusznicy bolesnej, migotania przedsionków stwardnienia tętnic wieńcowych serca, kiły serca i przewlekłej niewydolności krążenia. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 9

Wednesday, September 4th, 2019

Dane anegdotyczne zebrane podczas pierwszego tygodnia epidemii wskazywały, że wielu początkowych pacjentów miało łagodne do umiarkowanych objawy, które zwykle nie spowodowałyby pilnej oceny medycznej.16 Pojawiło się obawy, że wielu klinicystów nie będzie w stanie zdiagnozować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez pleśnie z powodu niskiej wydajności tradycyjnych metod diagnostycznych, takich jak hodowla.27-29 Dlatego też istniała znaczna możliwość pominięcia diagnoz u narażonych pacjentów, jeśli nie wystąpiła bezpośrednia interwencja u pacjentów i klinicystów. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że początkowo dziewięciu pacjentów miało słabe wyniki, w tym śmierć i udar krążenia w tylnej części ciała, szybkie zgłoszenie mogło pozwolić na wczesną diagnozę i leczenie, co mogłoby zmniejszyć ryzyko złych wyników. Zakres zanieczyszczenia trzech partii octanu metyloprednizolonu nie jest znany. Zidentyfikowaliśmy co najmniej dwa organizmy u pacjentów, E. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 8

Wednesday, September 4th, 2019

W sumie 153 przypadki pacjentów wykazywały obecność E. rostratum, a pacjentka miała histopatologiczne objawy choroby inwazyjnej z powodu Aspergillus fumigatus. Dowody na obecność innych grzybów o nieznanym znaczeniu klinicznym stwierdzono u 22 pacjentów, z których 6 (27%) miało również dowody E. rostratum (dalsze szczegóły są dostępne w dodatkowym dodatku). …read more

Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 3

Tuesday, September 3rd, 2019

Pokazano podstawowe i niezwiązane tempo oddychania. Panel D pokazuje poziomy dwóch mitochondrialnych regulatorów biogenezy – mitochondrialnego czynnika transkrypcyjnego A (TFAM) i syntezy oksydazy cytochromowej 2 (SCO2) – w mioblastach otrzymanych od 5 męskich nośników mutacji kodonu TP53 R181C i 5 męskich nosicieli (typu dzikiego) w rodzinie z zespołem Li-Fraumeni (Rodzina 1). Dane są również przedstawione dla 2 członków rodziny z rodziny 2, którzy mieli mutację R273H typu hot-spot . Kwantyfikacja względnej zmiany ekspresji (stosunek wartości w nośnikach do wartości w nienośnych) została przeprowadzona za pomocą densytometrii (6). …read more