Posts Tagged ‘szwajcarski system opieki zdrowotnej’

Sposób leczenia nowotworów zlosliwych sredniego i dolnego gardla

Saturday, September 14th, 2019

Jak dalece skuteczne może być to leczenie, świadczą statystyki niektórych zakładów. Jedna z nich podaje, że w 5 lat po naświetlaniu u 25010 chorych nie wystąpiły nawroty. Jeśli zaś uwzględni się tylko tych chorych, którzy skierowani byli do leczenia we w czesnym okresie choroby, to z tej grupy aż u 50% nie było objawów nawrotu. Sposób leczenia nowotworów złośliwych średniego i dolnego gardła są różne. Nie można dziś stać rygorystycznie na stanowisku, że jedynym sposobem leczenia jest napromienianie. …read more

Nieparzysta naglosnia

Saturday, September 14th, 2019

Wykonują one w warunkach prawidłowych zawsze symetryczne ruchy w odniesieniu do płaszczyzny strzałkowej pośrodkowej, których wynikiem jest otwieranie i zamykanie głośni (glottis) ograniczonej przez wolne brzegi strun głosowych napiętych w kierunku strzałkowym między tymi właśnie chrząstkami i wewnętrzną powierzchnią chrząstki tarczowatej (cartilago tbyreoidea). Nieparzysta chrząstka pierścieniowata i dwie chrząstki nalewkowate. są istotnymi składnikami narządu głosowego i urządzenia obronnego niższych dróg oddechowych. Nieparzysta chrząstka tarczowata, której dwie płytki w kształcie tarczy osłaniają głośnię od przodu, jest rusztowaniem dla przyczepu ważnych mięśni i więzadeł wewnętrznych krtani. Nieparzysta nagłośnia (epiglottis) i parzyste- chrząstki rożkowate (cartilagines corniculatae Santorinł) i klinowate (cartilagines cuneijormes Wrisbergi), są nieistotnymi składnikami rusztowania chrząstkowego krtani. …read more

Zabieg nalezy wykonac celowo i szybko wszelkie

Friday, September 13th, 2019

Zabieg należy wykonać celowo i szybko wszelkie ; ,grzebanie w ranie ułatwia rozwój zakażenia. 5. Uchyłki i zatoki należy rozciąć aż do najdalszych zakątków. 6. Wszystkie tkanki o wyglądzie niepewnym należy bezwzględnie usunąć, oszczędzając jak najbardziej nerwy i naczynia. …read more

Przed oczyszczeniem calej rany nie wolno wyciagac ani obcinac konców sciegien

Thursday, September 12th, 2019

Przed oczyszczeniem całej rany nie wolno wyciągać ani obcinać końców ścięgien, ponieważ kikuty, cofając się, mogą zakazić tkanki głębsze. Przecięte ścięgna wolno zeszywać tylko wtedy, jeżeli są przecięte równo, a stan rany pozwala na jej pierwotny szew po wycięciu; z tego względu szew ścięgien nie wchodzi zasadniczo w rachubę w ciężkich wypadkach ulicznych, w wypadkach w pracy oraz w ranach wojennych. 9. Zabrudzone końce odłamków kości oczyszcza się młotkiem, dłutem i szczypcami; wolne odłamki kości usuwamy tylko wówczas, gdy są obnażone z okostnej i zabrudzone. Po oczyszczeniu rany odłamy należy nastawić, dążąc do zachowania osi. …read more

rany kasane.

Wednesday, September 11th, 2019

W każdym przypadku rany ulicznej, w pracy i na wojnie stosujemy surowicę przeciwtężcową, to samo dotyczy drobnych uszkodzeń kończyn dolnych tworzących beztlenową kieszeń nie usuniętą w ciągu pierwszych 6 godzin. Oto trzy typowe przykłady: 1) ukłucie pięty widłami przy zbieraniu siana, 2) zranienie zardzewiałym gwoździem, 3) rany kąsane. Wymienione rany są mniej lub -więcej głęboko zanieczyszczone zarodnikami, otwór kanału zasklepia się szybko, a odcięta od dopływu powietrza beztlenowa kieszeń staje się wylęgarnią wszelkiego rodzaju beztlenowców. 16. Najważniejsze czynniki zapobiegające rozwojowi tężca – to całkowite wycięcie kanału, zajodynowanie rany i pozostawienie rany otwartej. …read more

Migotanie napadowe

Monday, September 9th, 2019

Migotanie napadowe, czyli przemijające, spostrzega się w toku chorób zakaźnych, nawet w ostrym zapaleniu migdałków podniebiennych, zwłaszcza zaś w grypie, nadto w mocznicy, w chorobie Basedowa, w zatruciu przetworami naparstnicy itd. U osób z sercem zupełnie zdrowym zdarza się migotanie przedsionków, jako zaburzenie czynnościowe. Postać tę, jako jeden z pierwszych opisał Mściwój Semerau-Siemianowski uzależniając ją od wzmożonego napięcia nerwu błędnego, który hamując węzeł zatokowy Keith-Flacka sprzyja powstawaniu bodźców pozazatokowych. Wzmożenie napięcia nerwu błędnego może powstawać odruchowo, jak to spostrzegałem np. w napadzie kamicy żółciowej, w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego, także pod wpływem czynników psychicznych i toksycznych. …read more

Na odwrót, ciezkie zmiany miesnia sercowego moga nie wywolywac za zycia wlókienkowych drgan przedsionków

Sunday, September 8th, 2019

Na odwrót, ciężkie zmiany mięśnia sercowego mogą nie wywoływać za życia włókienkowych drgań przedsionków. Objawy. Pod względem klinicznym migotanie przedsionków cechuje zupełny bezład w pracy serca zamiast prawidłowych skurczów w przedsionkach powstaje mnóstwo drobnych (do 400-600 i więcej na minutę) drgań, a nawet falowań pojawiających się w nieregularnych odstępach czasu. Jest to delirium cordis Bouillauda. Z nader częstych podniet powstających w przedsionkach tylko niektóre wyzwalają skurcze komór, wiele z nich, bowiem doszedłszy do węzła Aschoff-Tawary zastaje go w stanie zablokowania. …read more

Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 7

Tuesday, September 3rd, 2019

Aby odpowiedzieć na te ważne pytania, potrzebne są większe badania nad różnymi mutacjami związanymi z zespołem Li-Fraumeni w wielu rodzinach z tą samą mutacją. W świetle rosnącej roli mitochondriów w tworzeniu się guzów, kuszące jest spekulacje, że pacjenci z zespołem Li-Fraumeni mogą mieć dobrą odpowiedź na interwencje metaboliczne z powodu ich zwiększonego oddychania mitochondrialnego. Na przykład metformina, która ma zapobiegać rakowi, hamuje aktywność mitochondrialną Wzrost oksydatywnej zdolności metabolicznej powodowanej przez mutacje w linii płciowej w TP53 ma konsekwencje nie tylko dla nowotworzenia, ale także dla normalnej fizjologii. Obecność sekwencji podobnych do p53 odnotowano w prostych formach życia iw wielu organizmach, które normalnie nie podlegają rozwojowi nowotworu26. …read more

Poprawa wartości w opiece zdrowotnej – wbrew corocznemu fizycznemu cd

Sunday, September 1st, 2019

Wiele prywatnych planów zdrowotnych stworzyło zachętę finansową dla lekarzy do zapewnienia corocznych świadczeń fizycznych, zwracając im wyższe stawki niż za inne wizyty w biurze. Wyeliminowanie tej różnicy kosztów byłoby ważnym krokiem. Centra Medicare i Medicaid Services mogą również wyeliminować pokrycie rocznego egzaminu wellness Medicare i zmienić zasady, aby zniechęcić plany Medicaid do opłacania takich wizyt. Te zmiany płatności nie wyeliminowałyby wszystkich rocznych zjawisk fizycznych – lekarze w wielu przypadkach zastąpiliby regularne wizyty w urzędach – ale zmniejszyliby ich rozpowszechnienie. Osiągnięte oszczędności można zainwestować w inne aspekty opieki podstawowej, takie jak zdalne zarządzanie opieką przewlekłą lub coaching zdrowotny – opieka, która zazwyczaj nie podlega zwrotowi, ale wykazano, że poprawia ona wyniki. …read more

Otchłań cd

Sunday, September 1st, 2019

SM jest złe, ale nie zawsze jest takie złe , powiedziała. Po ostatecznym zdiagnozowaniu pojawiła się perwersyjna ulga, gdy spadł grosz po latach niepewności. Wszystko było takie samo, ale życie zmieniło się nieodwołalnie: nagle miałem potencjalnie do czynienia z życiem o słabym zdrowiu i stopniowym rozpadzie i nigdy nie przeżyję kolejnego dnia bez bezpośredniego zagrożenia nagłą i potencjalnie zmieniającą życie niezdolność do pracy. Miałem dziecko po drodze: czy mógłbym jeździć na rowerze z nim i zapewnić mu pomoc, czy też byłby wychowywany w chorobliwej atmosferze zasłon zasłon i zapachu środka dezynfekującego. Dziesięć lat po tym wszystkim zaczęło się życie. …read more