Posts Tagged ‘portius krosno godziny otwarcia’

Chrzestna budowa krtani

Saturday, September 14th, 2019

Chrzęstna budowa krtani, jej znaczna ruchomość i przesuwalność we wszystkich kierunkach w obrębie przedniej części szyi zabezpiecza ten ważny i bardzo narażony na urazy zewnętrzne narząd. Chrząstka pierścieniowata (cartilago cricoidea) przypomina pierścień. Łuk chrzęstny szerokości około y,; cm w części przedniej przechodząc w części boczne staje się coraz szerszy. Część tylna chrząstki (płytka) ma ponad 2 cm szerokości. Po obu stronach chrząstki znajdują się powierzchnie stawowe dla rogów dolnych chrząstki tarczowatej. …read more

ANATOMIA I FIZJOLOGIA KRTANI

Friday, September 13th, 2019

…read more

Stosujemy równiez kortykosteron

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

W naszym materiale klinicznym, opracowanym przez Stanislawa Hroma, migotanie przedsionków stanowi 31 % ogólnej liczby niemiarowosci

Monday, September 9th, 2019

W naszym materiale klinicznym, opracowanym przez Stanisława Hroma, migotanie przedsionków stanowi 31 % ogólnej liczby niemiarowości. Najczęstszą jej przyczyną (w 52 %) było przewlekłe zapalenie i zwyrodnienie mięśnia sercowego bez równoczesnej wady serca, w 40 % przyczyną były takie same zmiany w mięśniu sercowym z równoczesną wadą sercową i w 8° u choroba Basedowa. W materiale Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. J. Kazimierza we Lwowie dyrektor prof. …read more

Prócz wypoczynku i spokojnego trybu zycia, stosuje sie ostrozne, dlugotrwale leczenie przetworamichininy

Friday, September 6th, 2019

Prócz wypoczynku i spokojnego trybu życia, stosuje się ostrożne, długotrwałe leczenie przetworamichininy. W tym celu poleca się chinidynę (chinidinum sulfuricum s. basicum) miesiącami w dawce 0,1 dwa razy dziennie po jedzeniu. W przypadkach migotania komór, wywołanego porażeniem prądem elektrycznym, uśpieniem chloroformowym itd. , stosuje się sztuczne oddychanie, ostre podrażnienia skóry, silne uderzenia w okolicy sercowej i leki, polecane w ostrej sercowej niewydolności krążenia. …read more

Opisano przypadki, w których migotanie komór powtarzalo SIe co dzien wielokrotnie przez kilka miesiecy

Friday, September 6th, 2019

Opisano przypadki, w których migotanie komór powtarzało SIę co dzień wielokrotnie przez kilka miesięcy. W swym materiale klinicznym spostrzegaliśmy migotanie komór, stwierdzone elektrokardiograficznie, po dożylnym wprowadzeniu 0,5 ml adrenaliny. Wstrzyknięcie wywołało bardzo znaczne przyśpieszenie czynności serca z krótkotrwałym zapadem i utratą przytomności, po kilku jednak minutach obraz elektrokardiograficzny migotania komór ustąpił i przytomność wróciła. Fatalne znaczenie migotania komór bezwzględnie zapobiegać jego powstaniu. Dotyczy to przypadków dusznicy bolesnej, migotania przedsionków stwardnienia tętnic wieńcowych serca, kiły serca i przewlekłej niewydolności krążenia. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 4

Thursday, September 5th, 2019

Klinicznie zdiagnozowane zapalenie opon mózgowych zdefiniowano jako objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i profilu płynu mózgowo-rdzeniowego z pleocytozą (> 5 białych komórek na milimetr sześcienny), co odpowiada obecności krwinek czerwonych (tj. Odjęcie białej komórki na każde 500 obecnych czerwonych krwinek). Badanie mikrobiologiczne
Próbki kliniczne od pacjentów z przypadkami, przede wszystkim płynu mózgowo-rdzeniowego lub płynu stawowego, oceniano w CDC za pomocą testów reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), z zastosowaniem gruntów grzybiczych regionu transkryptu (ITS) o szerokim zakresie. -25 (PCR do wykrywania grzybów jest testem badawczym, nie został zatwierdzony lub zatwierdzony przez FDA, a charakterystyka działania nie została ustalona.) Wyniki tego testu nie powinny być wykorzystywane do diagnozy, leczenia lub oceny klinicznej praktyka.) Przeprowadzono sekwencjonowanie amplifikowanego DNA grzybów i DNA wyodrębnionego z izolatów grzybów w celu identyfikacji gatunków grzybów.25 Przeprowadzono także histopatologiczne i immunohistochemiczne badania tkanki z próbek autopsyjnych lub biopsyjnych, jak również testy PCR i sekwencjonowanie DNA. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 10

Wednesday, September 4th, 2019

Chociaż wielu pacjentów zakończyło terapię przeciwgrzybiczą, a ich stany są obecnie stabilne lub poprawione, możliwe są nawroty zakażenia.37 Ciągła czujność w przypadku nawrotu zakażenia u znanych pacjentów, nawet po ustąpieniu objawów i normalizacji zmiennych płynu mózgowo-rdzeniowego, jest uzasadniona. . Dalsze badania najskuteczniejszej terapii przeciwgrzybiczej i czasu leczenia, a także długoterminowe wyniki u pacjentów, będą pomocne w informowaniu o wytycznych klinicznych. Istnieje kilka ograniczeń tego dochodzenia. …read more

Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 4

Tuesday, September 3rd, 2019

Zgodnie z protokołem, spektrum 31P uzyskano w spoczynku oraz podczas ćwiczeń i regeneracji, a wyniki analizowano za pomocą oprogramowania SAGE 7 (GE Healthcare) i IDL, wersja 6.4 (Exelis Visual Information Solutions) (patrz Dodatek Załącznik) .10 Harmonogram badania (tj. Łączna liczba miesięcy do zakończenia testów wszystkich uczestników) nie różnił się istotnie między grupą kontrolną a uczestnikami niosącymi mutację TP53 (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Ważność naszego protokołu technicznego została potwierdzona w następujący sposób. …read more

Pozbawienie pozycji w ciężkim zespole ostrej niewydolności oddechowej AD 5

Monday, September 2nd, 2019

Jakość danych została zweryfikowana przez naukowców, a dane zostały zapisane w bazie danych (Clininfo), która została opracowana specjalnie do badania przy użyciu oprogramowania Epi Info, wersja 3.4.3. Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność w dniu 28. Drugorzędnymi punktami końcowymi były śmiertelność w 90. dniu, odsetek powodzenia extubacji, czas udanej ekstubacji, długość pobytu w OIOM, powikłania, stosowanie wentylacji nieinwazyjnej, częstość tracheotomii , liczba dni wolnych od dysfunkcji narządów i ustawienia respiratora, pomiary gazów krwi tętniczej i mechaniki układu oddechowego w pierwszym tygodniu po randomizacji. …read more