Posts Tagged ‘podchloryn sodu dawkowanie’

Dokladne badanie jamy nosowo-gardlowej

Sunday, September 15th, 2019

Niestety, często dopiero przerzuty w węzłach limfatycznych szyi (wzdłuż żyły jarzmowej, do tyłu od mięśnia mostkowo-sutkowo-oboJczykowego, okolicy kątowej i podszczękowej lub nadobojczykowej) alarmują o zbadanie jamy nosowo-gardłowe j i postawienie właściwego rozpoznania. Jeden z zespołu objawów, niestety bynajmniej nie wczesny, zwrócił już dawno na siebie uwagę: upośledzenie słuchu (zamknięcie trąbki), bóle neuralgiczne nerwu trójdzielnego, a przede wszystkim gałązki trzeciej oraz niesymetria, ruchów podniebienia miękkiego, wywołana zmianami naciekowymi (zespół Trottera). Nowotwory złośliwe jamy nosowo-gardłowej nie należą bynajmniej do rzadkości; szczególnie w Chinach. Występują najczęściej u mężczyzn w wieku starszym, ale 1/5 tych nowotworów występuje u ludzi młodych, nawet i u dzieci. Objawy przedmiotowe zależą od okresu, w którym są badane. …read more

Leczenie.

Saturday, September 14th, 2019

Gdy dojdzie do zajęcia nerwu XII, mówimy o zespole Colleta. Gdy do powyższego zespołu dołączy się jeszcze zajęcie pnia współczulnego na szyi, opadnięcie powiek, zwężenie źrenicy, zapadnięta gałka oczna (ptosis, mlosis, enophtalmus), czyli zespół Homera, mówimy o zespole Villareta. Wszystkie te zespoły dowodzą niestety, że chory jest już poza okresem skutecznego leczenia. Leczenie. Jedynym skutecznym sposobem leczenia omówionych nowotworów złośliwych jamy nosowo-gardłowej, jak doświadczenie wykazało, jest napromienianie. …read more

Zaopatrzenie operacyjne rany nalezy do zabiegów pierwszej naglosci

Friday, September 13th, 2019

ZNACZENIE CZASU Zaopatrzenie operacyjne rany należy do zabiegów pierwszej nagłości. Im wcześniej zostanie wykonany zabieg pierwotny, tym większe są możliwości usunięcia mikrobów w okresie zmniejszonej żywotności, w jakiej wegetują one poza ustrojem. Znaczenie czynnika czasu wyjaśniły przekonywająco badania Friedricha; nie oznacza to jednak, by nie należało zaopatrzyć operacyjnie rany i po upływie 6 godzin. Doświadczenia Friedricha na świnkach morskich polegały na tym, że robił on małe cięcie w mięśniu trójgłowym mającym 3 – 4 cm długości i do tej małej szczeliny wkładał ziemię ogrodową lub kurz ze schodów; w tym materiale zakaźnym mikroby wegetujące poza ustrojem bytowały w stanie zmniejszonej złośliwości. Zwierzątka ginęły z reguły po upływie 40 – 50 godzin z powodu zgorzeli gazowej, natomiast pozostawały przy życiu, jeżeli rana została wycięta w przeciągu pierwszych 6 godzin po zaszczepieniu materiału zakaźnego. …read more

ZAOPATRZENIE OPERACYJNE

Friday, September 13th, 2019

ZAOPATRZENIE OPERACYJNE Operacyjne zaopatrzenie małej rany pokojowej w odróżnieniu od postępowania Z ciężkimi ranami powstałymi w pracy lub w następstwie ruchu kołowego zależy od stanu rany. Istota operacyjnego zaopatrzenia zwykłej rany pokojowej polega na pierwotnym zamknięciu rany, aby uniknąć II okresu, tj. okresu odczynu i zakażenia przyrannego. Celem operacyjnego zaopatrzenia ciężkiej rany -powstałej w wypadku ulicznym, w pracy lub na wojnie jest zabezpieczenie rannego przed zakażeniem ogólnym. Cel ten osiągamy zrzekając się świadomie pierwotnego zamknięcia rany szwem, pozostawiając ranę otwartą, by zapewnie swobodny odpływ wydzieliny na zewnątrz, godząc się na zakażenie przyranne miejscowe. …read more

Bezzwlocznie i radykalnie nalezy wkroczyc w razie wystapienia zgorzeli gazowej

Thursday, September 12th, 2019

. Bezzwłocznie i radykalnie należy wkroczyć w razie wystąpienia zgorzeli gazowej, którą łatwo poznać po brunatnawo-sinym zabarwieniu skóry, po pęcherzach gazowych i wyglądzie mięśni (jak ugotowane). Po rozszczepieniu powięzi należy wyciąć zmienione mięśnie nożem diatermicznym. Prócz tego celu związania toksyn podajemy codziennie 100 – 200 ml surowicy przeciw zgorzeli gazowej dożylnie, a w celu zwalczania zakażenia stosujemy na powierzchnię rany sulfonamidy, penicylinę i streptomycynę w postaci skraplania stałego. Skoro zgorzel obejmie kończynę en mass e, należy ją odjąć w granicach tkanek zdrowych. …read more

Jezeli od zadania rany uplynelo wiecej niz 6 godzin

Wednesday, September 11th, 2019

Jeżeli od zadania rany upłynęło więcej niż 6 godzin, wycinamy ranę również, lecz w razie wyraźnego zakażenia przyrannego ograniczamy zabieg do usunięcia tkanek martwych i ciał obcych; stwarzamy dobry odpływ i stosujemy surowicę przeciwtężcową; po upływie kilku godzin zarazki wnikają czynnie w szczeliny tkanek, skąd nie można usunąć nawet bardzo starannym wycięciem rany. Jeżeli usuwamy tkanki martwe i ułatwiamy odpływ wydzieliny z rany, hamujemy rozwój zakażenia. Przykład 4. Piłkarz został kopnięty z przodu w kolano: powstała szeroka, ziejąca rana szarpano-miażdżona, drążąca do rzepki. Po upływie 4 godzin rana została szczelnie spięta klamerkami bez odświeżenia, powstała więc kieszeń beztlenowa. …read more

ZAOPATRZENIE RANY

Tuesday, September 10th, 2019

ZAOPATRZENIE RANY Przed przystąpieniem do zaopatrzenia rany należy poznać dokładnie stan rannego i ocenić anatomiczne stosunki rany, ponieważ od tego zależy wybór postępowania. Musimy znaleźć odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy chory jest w stanie wstrząsu? 2. Czy ranie towarzyszy uszkodzenie kości? 3. Czy nastąpiło uszkodzenie głównego pnia, tętniczego? 4. …read more

W naszej statystyce klinicznej spostrzegalo sie najwieksza smiertelnosc wsród osób dotknietych migotaniem przedsionków

Saturday, September 7th, 2019

W naszej statystyce klinicznej spostrzegało się największą śmiertelność wśród osób, dotkniętych migotaniem przedsionków, li chorych na przewlekłe zapalenie i zwyrodnienie mięśnia sercowego (w 60%). U chorych z wadami serca przebiegającymi z migotaniem przedsionków śmiertelność wynosiła 28%, w chorobie Basedowa z migotaniem przedsionków 12°10. Leczenie. Dolegliwości oraz zaburzenia krążenia, które wywołuje trzepotanie i zwłaszcza migotanie przedsionków, wymagają czynnego wkroczenia lekarskiego. W przypadkach chorób często wikłających się migotaniem przedsionków zwraca się szczególną uwagę na usunięcie wszystkich czynników, które sprzyjają powstawaniu migotania. …read more

Dzialanie jest skuteczniejsze w tych przypadkach, IV, których niemiarowosc zupelna trwa stosunkowo od niedawna

Saturday, September 7th, 2019

Działanie jest skuteczniejsze w tych przypadkach, IV, których niemiarowość zupełna trwa stosunkowo od niedawna. Niemiarowość z przyśpieszeniem (tachyarrhythmia) może w tych przypadkach przejść w niemiarowość z prawidłowo częstym, a nawet zwolnionym tętnem. Można wreszcie uzyskać tętno zupełnie miarowe, tylko rzadkie (Henryk Lubieniecki), W przypadkach migotania trwającego czas dłuższy naparstnica, tak jak i inne zabiegi lecznicze, bywa bardzo często zupełnie bezskuteczna. Bardzo oporne na leczenie naparstnicą jest również migotanie przedsionków w chorobie Basedowa. Czasami lepiej niż naparstnica działa w migotaniu przedsionków scilaren, pobudzający silniej niż naparstnica ośrodek nerwu błędnego i przez to bardziej utrudniający przewodzenie podniet w mięśniu sercowym. …read more

Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 2

Wednesday, September 4th, 2019

Pomiar regeneracji fosfokreatyny po wywołanym wysiłkiem zubożeniu za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu fosforowego 31 (31P-MRS) może zatem zapewnić unikalny i czuły wskaźnik oksydatywnej zdolności fosforylacji in vivo. 9 Aby potwierdzić te wyniki in vivo, równolegle zbadaliśmy funkcje mitochondrialne i biogenezę w komórkach izolowanych od członków rodziny z zespołem Li-Fraumeni i w ustalonym mysim modelu tego zespołu. Metody
Uczestnicy badania
Zapisaliśmy zarówno nosicieli, jak i nosicieli mutacji TP53 z rodzin z zespołem Li-Fraumeni, a także zdrowych ochotników, którzy służyli jako dodatkowe kontrole w naszym pilotażowym badaniu klinicznym. Badanie zostało zatwierdzone przez wewnętrzną komisję egzaminacyjną National Institutes of Health, a wszyscy uczestnicy zostali zapisani po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody. …read more