Posts Tagged ‘nasze połoniny’

Nowotwory zlosliwe jamy nosowo-gardlowej

Sunday, September 15th, 2019

Dokładne znieczulenie, badanie palcem, łopatką i lustrem, obserwacja pod ekranem rentgenowskim aktu połykania i przełykania, zdjęcia rentgenowskie i wziernikowanie (directoscopia) powinno się stosować we wszystkich podejrzanych przypadkach. Nowotwory złośliwe jamy nosowo-gardłowej odznaczają się dużym bogactwem postaci. Na pierwszym miejscu co do częstości należy wymienić raka z dużym odsetkiem postaci niedojrzałych: na drugim -guzy lirnfoepitelialne, na trzecim mięsaki limfatyczne. Objawy podmiotowe mogą przez dość długi okres prawie nie zaznaczać się. Często objawy z otoczenia pokrywają objawy miejscowe. …read more

katary gardla

Sunday, September 15th, 2019

Jeżeli zmiany są tak umiejscowione, że można je zobaczyć w otwartych ustach, rozpoznanie bywa zwykle rychło postawione. W razie innego umiejscowienia, jak o tym była już mowa, chorzy bywają leczeni w ciągu długich tygodni i miesięcy na pharyngitis chronica . Wszelkie uporczywe katary gardła u ludzi starych, którzy poprzednio dłuższych dolegliwości gardlanych nigdy nie mieli i nigdy nie byli badani, wszelkie nieznaczne, zwolna narastające sensacje w czasie połykania, wszelkie zawadzanie w gardle, zwłaszcza gdy są raczej jednostronne, powinny być poddane skrupulatnemu badaniu laryngologicznemu łącznie z bezpośrednim wziernikowaniem gardła dolnego, mając na uwadze wcześniejszy okres nowotworu złośliwego. Badanie tych chorych jest zazwyczaj trudne. Chodzi często o osoby z pykniczną budową ciała, używające wiele alkoholu i tytoniu, co wszystko razem sprawia, że bez dobrego znieczulenia dokładniejsze badanie jest prawie niemożliwe. …read more

Przed oczyszczeniem calej rany nie wolno wyciagac ani obcinac konców sciegien

Thursday, September 12th, 2019

Przed oczyszczeniem całej rany nie wolno wyciągać ani obcinać końców ścięgien, ponieważ kikuty, cofając się, mogą zakazić tkanki głębsze. Przecięte ścięgna wolno zeszywać tylko wtedy, jeżeli są przecięte równo, a stan rany pozwala na jej pierwotny szew po wycięciu; z tego względu szew ścięgien nie wchodzi zasadniczo w rachubę w ciężkich wypadkach ulicznych, w wypadkach w pracy oraz w ranach wojennych. 9. Zabrudzone końce odłamków kości oczyszcza się młotkiem, dłutem i szczypcami; wolne odłamki kości usuwamy tylko wówczas, gdy są obnażone z okostnej i zabrudzone. Po oczyszczeniu rany odłamy należy nastawić, dążąc do zachowania osi. …read more

Ran powstalych wskutek ciezkich wypadków ulicznych, wypadków w pracy i ran wojennych nie wolno zaszywac

Thursday, September 12th, 2019

Ran powstałych wskutek ciężkich wypadków ulicznych, wypadków w pracy i ran wojennych nie wolno zaszywać. Całkowite odkażenie rany jest praktycznie niemożliwe i należy się liczyć z rozwojem zakażenia miejscowego, które może przejść w ogólne, jeżeli ranę zamknie się szwem. Badania ostatniej doby nad istotą zgorzeli gazowej (zwłaszcza w zakażeniu pałeczką perfringens) rzuciły nowe światło na mechanizm zatrucia ustroju w tej jednostce chorobowej. Badania te dowodzą, wbrew dawnym poglądom, że toksyna atakuje nie tkankę mięśniową, lecz łączną przy udziale fermentów zawartych w toksynie (kolagenaza, hialuronidaza). Po zniszczeniu endomysium i osłonki (sarcolemma) włókno mięsne ulega martwicy; zgorzel mięśnia jest zatem nie bezpośrednim, a pośrednim skutkiem miejscowego działania toksyny. …read more

Rane nalezy tak rozszerzyc, by uniemozliwic zaleganie wydzieliny

Wednesday, September 11th, 2019

…read more

W leczeniu tym nalezy zachowywac tym wieksza ostroznosc, im wydolnosc miesnia sercowego jest mniejsza i kontrolowac codziennie bardzo dokladnie stan chorego

Saturday, September 7th, 2019

W leczeniu tym należy zachowywać tym większą ostrożność, im wydolność mięśnia sercowego jest mniejsza i kontrolować codziennie bardzo dokładnie stan chorego. Przez cały czas leczenia chininą i jej przetworami chory powinien pozostawać w łóżku. Przypadki, w których zmiany w mięśniu sercowym są duże często opierają się leczeniu chininą. Toteż w wieku późniejszym, powyżej 50 roku życia, leczenie chininą często nie tylko zawodzi, ale przynosi wyraźną szkodę i dlatego wymaga szczególnej ostrożności. Przede wszystkim, jak słusznie tego żądał J. …read more

Prócz wypoczynku i spokojnego trybu zycia, stosuje sie ostrozne, dlugotrwale leczenie przetworamichininy

Friday, September 6th, 2019

Prócz wypoczynku i spokojnego trybu życia, stosuje się ostrożne, długotrwałe leczenie przetworamichininy. W tym celu poleca się chinidynę (chinidinum sulfuricum s. basicum) miesiącami w dawce 0,1 dwa razy dziennie po jedzeniu. W przypadkach migotania komór, wywołanego porażeniem prądem elektrycznym, uśpieniem chloroformowym itd. , stosuje się sztuczne oddychanie, ostre podrażnienia skóry, silne uderzenia w okolicy sercowej i leki, polecane w ostrej sercowej niewydolności krążenia. …read more

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 7

Thursday, September 5th, 2019

Spośród 728 pacjentów z przypadkami, w których dostępne były dane dotyczące okresu inkubacji (przedział czasu od daty ostatniego wstrzyknięcia do daty początkowej diagnozy), średni okres inkubacji wynosił 47 dni (zakres od 0 do 249). Okresy inkubacji obliczono dla każdego zespołu (Figura 2); okres inkubacji był najdłuższy u pacjentów z zakażeniami obwodowymi stawów (mediana, 65 dni [zakres, 22 do 190]) i najkrótszym u pacjentów, którzy mieli udar bez udokumentowanego zapalenia opon mózgowych (tj. u którego nie wykonano nakłucia lędźwiowego) (mediana , 24 dni [zakres, od 3 do 157]). Wśród pacjentów, którzy spełnili definicję przypadku zapalenia opon mózgowych, mediana liczby białych krwinek w pierwszej próbce płynu mózgowo-rdzeniowego wynosiła 83 komórek na milimetr sześcienny (zakres od 6 do 15 400), mediana stężenia glukozy wynosiła 53 mg na decylitr (zakres, 3 do 249) (2,9 mmol na litr [zakres, 0,2 do 13,8]), a mediana poziomu białka wynosiła 84 mg na decylitr (zakres od 13 do 2830) (tabela 1). …read more

Pozbawienie pozycji w ciężkim zespole ostrej niewydolności oddechowej AD 2

Monday, September 2nd, 2019

Przeprowadziliśmy prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie w celu zbadania, czy wczesne zastosowanie pozycjonowania ze skłonnością poprawiłoby przeżywalność u pacjentów z ARDS, którzy w momencie rejestracji otrzymywali mechaniczną wentylację z dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP) o najmniej 5 cm wody i u których stosunek ciśnienia cząstkowego tlenu tętniczego (PaO2) do frakcji wdychanego tlenu (FiO2) był mniejszy niż 150 mm Hg. Metody
Pacjenci
Do badania włączono osoby dorosłe, które spełniły następujące kryteria: ARDS, zgodnie z definicją przyjętą na podstawie Amerykańsko-Europejskiego Konsensusu Konferencyjnego12; intubacja dotchawicza i wentylacja mechaniczna ARDS trwa krócej niż 36 godzin; i ciężki ARDS (zdefiniowany jako stosunek PaO2: FiO2 <150 mm Hg, z FiO2 .0,6, PEEP . 5 cm wody i objętością oddechową około 6 ml na kilogram przewidywanej masy ciała; zostały potwierdzone po 12 do 24 godzinach wentylacji mechanicznej na uczestniczącej oddziale intensywnej terapii [ICU]). Kryteria wykluczenia są wymienione w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. …read more

Indywidualna odpowiedzialność i solidarność wspólnotowa – Szwajcarski system opieki zdrowotnej czesc 4

Sunday, September 1st, 2019

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje kompleksowe usługi związane z ciążą, porodem, kursami przygotowawczymi i poradą karmienia piersią, a także usługi położnicze; szczegółowy wykaz zwracanych usług jest dostępny na stronie internetowej Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego. Dla nieskomplikowanej ciąży będzie siedem badań kontrolnych, w tym dwa ultradźwięki, podczas ciąży i kolejne badanie 6 do 10 tygodni po porodzie. Nie ma żadnych odliczeń ani poręczeń za rutynową opiekę nad ciążą. Ogólnie rzecz biorąc, usługi kwalifikujące się do refundacji muszą być skuteczne, odpowiednie i opłacalne, ale leki homeopatyczne i tradycyjne chińskie, które znajomy zalecił dla dyskomfortu związanego z ciążą, będą prawdopodobnie również objęte ubezpieczeniem Pani Schifferli, dzięki zmiana wprowadzona do szwajcarskiej konstytucji federalnej w 2009 r. w zakresie medycyny komplementarnej. …read more