Posts Tagged ‘luxmed lublin odbiór wyników’

Watroba Watroba i jej przetwory

Thursday, September 19th, 2019

Wątroba Wątroba i jej przetwory zwiększają na drodze hor- monalnej zdolność tkanek do oddawania wody i przez to działają moczo- pędnie. Dział-aniu temu sprzyja zawarty w wątrobie mocznik. Stosuje się leczenie wątrobą dla usunięcia obrzęków w nerczycy, w łagodnym stwar- dnieniu nerek i w biernym ich przekrwieniu. Prócz zwiększenia ilości moczu leczenie wątrobą wywiera także działanie chlorkopędne (Alfred Galewski).
Żółć (Fel) Żółć, polecona przez Anastazego Landaua, ma wywoływać obfite wy- dzielanie moczu przez działanie na śródbłonki naczyń włoskowatych, które wiedzie do przelotnego rozwodnienia krwi kosztem wody tkankowej. Nad- miar wody zostaje wydalony przede wszystkim przez nerki. …read more

Ciezki ogólny stan chorego nie

Tuesday, September 17th, 2019

Ciężki ogólny stan chorego nie jest przeciwwskazaniem do przepłuki- wania jamy otrzewnej, po tym bowiem zabiegu nieraz spostrzega się wy- bitną poprawę nawet w przypadkach zdawało się beznadziejnych. Postępowanie: Do jamy otrzewnej wkłuwa się dwa trójgrańce w okolicy dołu biodrowego po obu stronach. Jeden z nich służy do wpro- wadzenia do jamy otrzewnej płynu przepłukającego, przez drugi zaś płyn ten zostaje usuwany razem z mocznikiem i innymi związkami azotowymi wydzielonymi do jamy otrzewnej. Ciecz do płukania ma skład następujący: Clorku sodu (NaCI) 6,1 Chlorku potasu (KCl) 0,35 Chlorku wapnia (CaCI2) 0,23 Chlorku magnezu (lVIgCI2) 0,05 Kwaśnego fosforanu sodu (Na2HP04) 0,07 Kwaśnego węglanu sodu (NaHCOJ 2,2 Glukozy . 15,0-25,0 Wody przekiplonej 1000 ml. …read more

POZAUSTROJOWA DIALIZA- KRWI Pierwszorzedna metoda

Monday, September 16th, 2019

POZAUSTROJOWA DIALIZA- KRWI Pierwszorzędną metodą leczniczą w przypadkach bezmoczu lub dużej azocicy z mocznicą u chorych, u których istnieje możliwość powrotu czynności nerek po ich odciążeni u przez pewien czas oraz wyprowadzenia ze stanu mocznicy, jest pozaustrojowa dializa krwi. Osiąga się, ją przy pomocy tzw. sztucznej nerki. W metodzie tej krew chorego płynie z tętnicy sprychowej przez zespół błon celofanowych zanurzonych w roz- tworze – o ściśle określonym składzie elektrolitów, pozbywa się w nim mocznika i ,związków azotowych niebiałkowych w ogóle i wraca do cho- rego przez żyłę odłokciową lub pośrodkową przedramienia. Dla zapobie- żenia krzepnięciu krwi choremu wstrzykuje się dożylnie heparynę, prócz tego także do dializatora. …read more

INNE ZABIEGI OPERACYJNE Z innych

Monday, September 16th, 2019

…read more

W dalszych poszukiwaniach czynnika wywolujacego

Monday, September 16th, 2019

W dalszych poszukiwaniach czynnika wywołującego mocznicę zbadano dotychczas działanie na ustrój prawie wszystkich składników, usuwanych z ustroju przez nerki oraz ich ilość w krwi i w moczu w chorobach nerek w okresie wydolności tego narządu i w przebiegu mocznicy, a także w cho- robach innych narządów. Z tych badań wysnuto pierwotnie wniosek, że istotnym i niezbędnym warunkiem a zarazem naj prawdopodobniej także przyczyną mocznicy prawdziwej jest nagromadzenie się w krwi i w tkan- kach dużych ilości mocznika. W miarę dalszych zdobyczy przyznano rolę czynnika truj ącego nie tylko mocznikowi, ale także innym związkom azo- towym pośredniej przemiany białkowej, zatrzymanym w ustroju wsku- tek choroby nerek. W dalszym rozwoju nauki o mocznicy zwrócono uwagę na różnicę, ,jaka istnieje między ostrą mocznicą w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych a mocznicą przewlekłą w ich przewlekłym zapaleniu oraz w pierwotnej marskości nerek. Mianowicie w przeciwieństwie do mocz- nicy ostrej, cechującej się wzrostem mocznika i azotu niebiałkowego w krwi, w mocznicy przewlekłej stwierdza się w krwi przede wszystkim dużo wytworów aromatycznych, pochodzących z gnicia aminokwasów aromatycznych w przewodzie pokarmowym oraz powstają- cych także podczas rozpadu białka w ustroju. …read more

Guz rozszerza sie ku górze i wnika do wnetrza czaszki

Sunday, September 15th, 2019

Pozostawione sobie mogą szerzyć się w kierunku nosa i zatok bocznych, ku górze, w kierunku licznych w tej okolicy otworów podstawy czaszki, przez które wnikają do jej wnętrza, a dalej do boków wzdłuż trąbek słuchowych. Na wyłonienie się guzów i nacieków spoza podniebienia trzeba zwykle czekać bardzo długo. Guz rozszerza się ku górze i wnika do wnętrza czaszki; ten kierunek rozrostu często przeważa. W dalej posuniętych przypadkach obraz kliniczny cechuje zajęcie licznych nerwów czaszkowych, Najczęstsze zespoły: 1) Porażenie nerwu VI z różnymi objawami, zaburzenia nerwu V, jak łzawienie, bóle (Bebr, Undelti. 2) Porażenie nerwów II, III, IV, V, VI ze ślepotą, całkowitym porażeniem mięśni danego oka, neuralgicznymi bólami twarzy, jak też jednostronnym porażeniem mięśni żwaczy, zależnym od części ruchowej nerwu V (tzw. …read more

W raku gardla dolnego tylko wczesne okresy choroby nadaja sie do zabiegu radykalnego

Saturday, September 14th, 2019

Obok zabiegów operacyjnych nożem zimnym i elektrycznym wykonuje się niekiedy elektrokoagulację. W pewnym przypadku po naświetlaniu promieniami Roentgena ewentualne resztki guza będziemy niszczyć diaterrnokoagulacją, Guzy podniebienia miękkiego i okolicy migdałków, w zależności od ich rozległości i innych cech, będą poddane albo zwykłemu napromienianiu rentgenowskiemu, albo naświetlaniu bliskiemu (Chaoula), wreszcie działaniu radu, przykładanego do jego powierzchni lub wprowadzanego do jego wnętrza za pomocą wbijania igieł radowych. W innych przypadkach guzów tej okolicy elektrokoagulacja lub wycięcie ogniska nożem zimnym lub elektrycznym może być najodpowiedniejszym sposobem postępowania. W raku gardła dolnego tylko wczesne okresy choroby nadają się do zabiegu radykalnego (wyłuszczenie krtani i resekcja gardła). Rokowanie. …read more

Chrzestna budowa krtani

Saturday, September 14th, 2019

Chrzęstna budowa krtani, jej znaczna ruchomość i przesuwalność we wszystkich kierunkach w obrębie przedniej części szyi zabezpiecza ten ważny i bardzo narażony na urazy zewnętrzne narząd. Chrząstka pierścieniowata (cartilago cricoidea) przypomina pierścień. Łuk chrzęstny szerokości około y,; cm w części przedniej przechodząc w części boczne staje się coraz szerszy. Część tylna chrząstki (płytka) ma ponad 2 cm szerokości. Po obu stronach chrząstki znajdują się powierzchnie stawowe dla rogów dolnych chrząstki tarczowatej. …read more

Na odwrót, ciezkie zmiany miesnia sercowego moga nie wywolywac za zycia wlókienkowych drgan przedsionków

Sunday, September 8th, 2019

Na odwrót, ciężkie zmiany mięśnia sercowego mogą nie wywoływać za życia włókienkowych drgań przedsionków. Objawy. Pod względem klinicznym migotanie przedsionków cechuje zupełny bezład w pracy serca zamiast prawidłowych skurczów w przedsionkach powstaje mnóstwo drobnych (do 400-600 i więcej na minutę) drgań, a nawet falowań pojawiających się w nieregularnych odstępach czasu. Jest to delirium cordis Bouillauda. Z nader częstych podniet powstających w przedsionkach tylko niektóre wyzwalają skurcze komór, wiele z nich, bowiem doszedłszy do węzła Aschoff-Tawary zastaje go w stanie zablokowania. …read more

W postaci cechujacej sie czestymi skurczami, tetno jest wybitnie bezladne, juz to wysokie, juz to male odstepy pomiedzy jego falami sa nierówne (stad nazwa xurlvythmia completa)

Sunday, September 8th, 2019

W postaci cechującej się częstymi skurczami, tętno jest wybitnie bezładne, już to wysokie, już to małe odstępy pomiędzy jego falami są nierówne (stąd nazwa xurlvythmia completa). Częstość tętna dochodzi do 100-150 i więcej. Jest ona, zatem mniejsza, niż odpowiadałoby to pracy przedsionków, gdyż bardzo liczne bodźce, idące z przedsionków, znajdują komory, stanie odrętwienia. Nieraz skurcz komory wcale nie wywołuje fali tętna (tętno wypadające, pulsus deficiens). Na krzywej żylnej me ma fali przedsionkowej (a), natomiast wyraźna jest fala komorowa (v). …read more