Posts Tagged ‘gabinet stomatologiczny zielona góra’

Pozbawienie pozycji w ciężkim zespole ostrej niewydolności oddechowej AD 4

Wednesday, April 18th, 2018

Strategię ustalania pozycji na brzuchu stosowano codziennie aż do 28 dnia, po czym stosowano ją według uznania lekarza. Pacjenci z grupy leżącej w pozycji leżącej nie mogli przejść do grupy podatnej, z wyjątkiem działań ratunkowych w przypadku hipoksemii zagrażającej życiu, gdy wszystkie poniższe kryteria zostały spełnione jednocześnie: stosunek PaO2: FiO2 poniżej 55 mm Hg, z FiO2 1,0; maksymalny PEEP zgodnie z tabelą PEEP-FiO2; podawanie wziewnego tlenku azotu w stężeniu 10 ppm; wlew dożylnego bismesylanu almitryny w dawce 4 .g na kilogram na minutę; i wykonywanie manewrów rekrutacji oddechowej w celu zwiększenia ilości napowietrzonego płuc. Wycofanie z wentylacji mechanicznej przeprowadzono w taki sam sposób dla obu grup (patrz Dodatek dodatkowy). Szczegóły dotyczące leczenia uspokojenia polekowego i stosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe znajdują się również w Dodatku Uzupełniającym. …read more

Zwiększony metabolizm oksydacyjny w zespole Li-Fraumeni AD 7

Wednesday, April 18th, 2018

Aby odpowiedzieć na te ważne pytania, potrzebne są większe badania nad różnymi mutacjami związanymi z zespołem Li-Fraumeni w wielu rodzinach z tą samą mutacją. W świetle rosnącej roli mitochondriów w tworzeniu się guzów, kuszące jest spekulacje, że pacjenci z zespołem Li-Fraumeni mogą mieć dobrą odpowiedź na interwencje metaboliczne z powodu ich zwiększonego oddychania mitochondrialnego. Na przykład metformina, która ma zapobiegać rakowi, hamuje aktywność mitochondrialną Wzrost oksydatywnej zdolności metabolicznej powodowanej przez mutacje w linii płciowej w TP53 ma konsekwencje nie tylko dla nowotworzenia, ale także dla normalnej fizjologii. Obecność sekwencji podobnych do p53 odnotowano w prostych formach życia iw wielu organizmach, które normalnie nie podlegają rozwojowi nowotworu26. …read more

Nowotwory zlosliwe jamy nosowo-gardlowej

Friday, February 23rd, 2018

Dokładne znieczulenie, badanie palcem, łopatką i lustrem, obserwacja pod ekranem rentgenowskim aktu połykania i przełykania, zdjęcia rentgenowskie i wziernikowanie (directoscopia) powinno się stosować we wszystkich podejrzanych przypadkach. Nowotwory złośliwe jamy nosowo-gardłowej odznaczają się dużym bogactwem postaci. Na pierwszym miejscu co do częstości należy wymienić raka z dużym odsetkiem postaci niedojrzałych: na drugim -guzy lirnfoepitelialne, na trzecim mięsaki limfatyczne. Objawy podmiotowe mogą przez dość długi okres prawie nie zaznaczać się. Często objawy z otoczenia pokrywają objawy miejscowe. …read more

katary gardla

Friday, February 23rd, 2018

Jeżeli zmiany są tak umiejscowione, że można je zobaczyć w otwartych ustach, rozpoznanie bywa zwykle rychło postawione. W razie innego umiejscowienia, jak o tym była już mowa, chorzy bywają leczeni w ciągu długich tygodni i miesięcy na pharyngitis chronica . Wszelkie uporczywe katary gardła u ludzi starych, którzy poprzednio dłuższych dolegliwości gardlanych nigdy nie mieli i nigdy nie byli badani, wszelkie nieznaczne, zwolna narastające sensacje w czasie połykania, wszelkie zawadzanie w gardle, zwłaszcza gdy są raczej jednostronne, powinny być poddane skrupulatnemu badaniu laryngologicznemu łącznie z bezpośrednim wziernikowaniem gardła dolnego, mając na uwadze wcześniejszy okres nowotworu złośliwego. Badanie tych chorych jest zazwyczaj trudne. Chodzi często o osoby z pykniczną budową ciała, używające wiele alkoholu i tytoniu, co wszystko razem sprawia, że bez dobrego znieczulenia dokładniejsze badanie jest prawie niemożliwe. …read more