Posts Tagged ‘edu galeria’

Odkazanie dróg moczowych Przed zleceniem

Wednesday, September 18th, 2019

Odkażanie dróg moczowych Przed zleceniem leczenia zdrojowiskowego należy dokładnie określić chorobę nerkową, stan czynnościowy nerek oraz innych narządów, przede wszystkim serca i układu krwiotwórczego, a także ogólny stan chorego: Leczenie zdrojowe jest przeciwwskazane w ostrym rozlanym zapaleniu – kłębków nerkowych, w zaostrzeniach przewlekłego ich zapalenia w prze- wlekłej nerczycy, w przekrwieniu biernym nerek, w stwardnieniu nerek i w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych, gdy nastąpi już upośledzenie zdolności nerek do wydalania wody. Natomiast pi de w uzdrowisku nieduzych ilości wody alkalicznej, przeprowadzane racjonalnie, może przyczynić się do poprawy stanu chorych w początko- wym okresie przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych i w stwardnieniu nerek łagodnym. W przeciwieństwie do chorób nerek, picie dużych ilości wód minera- lnych alkalicznych oraz ziemistych jest jedną ze skutecznych metod lecz- niczych w przewlekłym nieżycie miedniczek nerkowych i pęcherza moczo- wego oraz w kamicy nerkowej. Do tego leczenia poleca się z wód mineralnych: 1) szczawę żelazisto-wapniowo-magnezową Słotwinkę krynicką; 2) szczawę alkaliczno-ziemną ze zdroju Zubera w Krynicy; 3) szczawę wapniowo-magnezowo-żelazistą ze zdroju Jana w Krynicy; 4) szczawę alkaliczno-słoną Krościeńską (źródło Stefana) lub szczaw- nicką (źródło Stefana). Wody te podaje się na godzinę przed jedzeniem do 2–4 szklanek dziennie, z wyjątkiem wody Zubera, którą rozcieńcza się 2-3-krotnie. …read more

Mleko migdalowe: 10 dkg slodkich

Wednesday, September 18th, 2019

Mleko migdałowe: 10 dkg słodkich migdałów i 5-10 migda- łów gorzkich oblewa się wrzątkiem i po zdjęciu skórki tłucze się w moź- dzierzu, dodając kroplami wody; otrzymawszy 1-2 łyżki stołowe gęstego mleka zlewa się płyn do szklanki, dodaje wody, skłóca i przecedza przez płótno; po wyciśnięciu płótna pozostałość na nim skłóca się ze szklanką wody i przesącza. W ten sposób otrzymuje się 2 szklanki doskonałego mleka migdałowego, które chory wypija w ciągu doby. Mleko makowe przygotowuje się tak jak migdałowe z naslon maku polnego (papaver rhoeas): do sporządzenia 2 szklanek mleka zu- żywa się 2 łyżki stołowe nasion; podaje się choremu 2—:3 szklanki dzien- nie. Mleko makowe przygotowuje się tak jak migdałowe z nasion rządzenia 2 szklanek mleka zużywa się 3 łyżki stołowe nasion konopi siew- Onych (cannabis sativa); dawka: 2-3 szklanki dziennie. Mleko lniane sporządza się jak migdałowe; do sporządzenia 2 szklanek mleka zużywa się 3 łyżki stołowe nasion lnu siewnego (linum. …read more

Przeplukiwanie miejscowe pecherza moczowego oraz

Wednesday, September 18th, 2019

Przepłukiwanie miejscowe pęcherza moczowego oraz miedniczek nerkowych stosuje się w uporczywych przewlekłych nieżytach tych części narządu moczowego. Przepłukiwanie pęcherza moczowego jest wskazane zwłaszcza w przypadkach przebiegających ze znacznym zale- ganiem w nim moczu. Leczenie uodporniające Do płukania pęcherza moczowego używa się 3 ro kwasu borowego (acidum boricum), azotanu srebra (argentum nitricum) w rozcieńczeniu 1 : 3000-1 : 2000, 0,5ro srebra koloidowego (argentum colloidale), roz- tworu tlenocjanku rtęci (hydrargYTum oxycyanatum) 1 : 5000 do 1 : 3000 lub rywanolu (rivanol) 1 : 3000. Postępowanie: . po odkażeniu żołędzi prącia i przedniej części cewki moczowej 3% ciepłym (38-40°) roztworem kwasu borowego wprowadza się do pęcherza moczo- wego wyjałowiony cewnik w oliwie i stwierdza się, czy jest zaleganie moczu i jak duże, a następnie przy pomocy strzykawki wprowadza się ostrożnie do 100 mi kwasu borowego i zaraz go wypuszcza. …read more

LECZENIE UODPORNIAJACE (IMMUNOTHERAPIA) Leczenie uodporniajace

Tuesday, September 17th, 2019

LECZENIE UODPORNIAJĄCE (IMMUNOTHERAPIA) Leczenie uodporniające stosuje się w bakteryjnych nieżytach dróg mo- czowych. Uodpornia się szczepionkami z własnych szczepów lub przy po- mocy nieswoistego leczenia bodźcowego. Najprostszy sposób przygotowania szczepionki z własnych szczepów jest następujący : 10 mi moczu, pobranego od chorego jałowo do jałowej probówki, pozostawia się na 24-48 godzin w ciepłocie pokojowej, następnie do zmętniałego moczu dodaje się 5 kropli chloroformu i 0,5 płynnego kwasu karbolowego (acidum ca1bolicum lique- factum), wstrząsa i pozostawia .na dobę. Po opadnięciu osadu używa się pozostałej cieczy jako szczepionki. Wstrzykuje się ją podskórnie w dawkach wzrastających, zaczynając od 0,1 ml i podnosząc w dalszych wstrzykiwaniach dawkę o 0,1 ml, Jako leczenie uodporniające nieswoiste można stosować leczenie . …read more

WSTRZYKIWANIE PRZYKREGOWE SRODKÓW ZNIECZULAJACYCH W

Tuesday, September 17th, 2019

WSTRZYKIWANIE PRZYKRĘGOWE ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH W r. 1891 Jan Grek nie tylko potwierdził spostrzeżenie Claude Be-r- narda, że przecięcie nerwu trzewnego zwiększa wydzielanie moczu, ale także dowiódł, że prócz tego wzrasta wskutek przekrwienia nerek ilość chlorków w moczu zarówno odsetkowa, jak i bezwzględna. W klinice usu- nąć działanie nerwu trzewnego można przez wstrzykiwanie roztworu znieczulającego, np. 1/40 nowokainy przykręgowo w okolicy Du, DJ2 i LI . Po takim wstrzyknięciu wzrasta wydzielanie moczu oraz bezwzględ- na a czasami i względna ilość składników stałych moczu. …read more

Sposób leczenia nowotworów zlosliwych sredniego i dolnego gardla

Saturday, September 14th, 2019

Jak dalece skuteczne może być to leczenie, świadczą statystyki niektórych zakładów. Jedna z nich podaje, że w 5 lat po naświetlaniu u 25010 chorych nie wystąpiły nawroty. Jeśli zaś uwzględni się tylko tych chorych, którzy skierowani byli do leczenia we w czesnym okresie choroby, to z tej grupy aż u 50% nie było objawów nawrotu. Sposób leczenia nowotworów złośliwych średniego i dolnego gardła są różne. Nie można dziś stać rygorystycznie na stanowisku, że jedynym sposobem leczenia jest napromienianie. …read more

Rany polaczone z otwarciem stawu

Tuesday, September 10th, 2019

Rany połączone z otwarciem stawu, z wyjątkiem gładkich ran postrzałowych przeszywających, zaopatrujemy operacyjnie tak samo, jak rany części miękkich. Torebkę stawową staramy się zeszyć katgutem, jeżeli pozwalają na to warunki miejscowe. W razie pozostawienia rany stawu bez zeszycia szczelnego dochodzi często do sztywności stawu. W rozległych uszkodzeniach wewnątrz stawowych należy wyciąć powierzchnię nasad kostnych i zamienić ranę w jednolitą jamę, by zapewnić dobry odpływ na zewnątrz; należy jednak unikać typowego wycięcia stawu. Duże strzaskanie kości wymaga odjęcia kończyny. …read more

W leczeniu tym nalezy zachowywac tym wieksza ostroznosc, im wydolnosc miesnia sercowego jest mniejsza i kontrolowac codziennie bardzo dokladnie stan chorego

Saturday, September 7th, 2019

W leczeniu tym należy zachowywać tym większą ostrożność, im wydolność mięśnia sercowego jest mniejsza i kontrolować codziennie bardzo dokładnie stan chorego. Przez cały czas leczenia chininą i jej przetworami chory powinien pozostawać w łóżku. Przypadki, w których zmiany w mięśniu sercowym są duże często opierają się leczeniu chininą. Toteż w wieku późniejszym, powyżej 50 roku życia, leczenie chininą często nie tylko zawodzi, ale przynosi wyraźną szkodę i dlatego wymaga szczególnej ostrożności. Przede wszystkim, jak słusznie tego żądał J. …read more

Chinina stosuje sie w migotaniu przedsionków, jako lek obnizajacy zdolnosc miesnia sercowego wytwarzania bodzców oraz oddzialywania na nie skurczem

Friday, September 6th, 2019

Chinina stosuje się w migotaniu przedsionków, jako lek obniżający zdolność mięśnia sercowego wytwarzania bodźców oraz oddziaływania na nie skurczem. Nieraz jednak skuteczne działanie bywa poprzedzone przez przyśpieszenie czynności serca, nawet znaczne, zależnie od tego, że przetwory chininy obniżając pobudliwość mięśnia sercowego zmniejszają częstość skurczów przedsionków. Wskutek tego może wreszcie dojść do takiego stanu, że komora oddziaływa już na każdy bodziec, udzielony jej od przedsionka, w tym okresie, kiedy przedsionek kurczy się jeszcze bardzo często. Takie pierwotne przyśpieszenie czynności serca bywa nieraz przemijające i ustępuje miejsca prawidłowemu rytmowi zatokowemu. Jeżeli jednak częstość tętna wciąż wzrasta, nie skłaniając się do ustępowania, to lek lepiej odstawić. …read more

Skurcz komory nie jest w stanie otworzyc zastawek pólksiezycowatych

Friday, September 6th, 2019

Skurcz komory nie jest w stanie otworzyć zastawek półksiężycowatych. Migotanie komór jest bardzo częstym zjawiskiem przedzgonnym. Spostrzega się je zwłaszcza często w przypadkach stwardnienia tętnic wieńcowych serca, kiły tętnicy głównej, gdy ujścia tętnic wieńcowych serca zostaną zwężone, w ciężkiej niewydolności krążenia, szczególnie wtedy gdy chorego szybko odwodiono za pomocą leków sercowych i moczopędnych, w nadciśnieniu tętniczym, nadto w zawale mięśnia sercowego, po dożylnym wstrzyknięciu strofantyny, eufiliny, adrenaliny, w uśpieniu chloroformowym, w przypadkach rażenia błyskawicą lub prądem elektrycznym, pod wpływem bardzo silnych wzruszeń (tzw. migotanie komór czynnościowej) itd. Obraz kliniczny migotania komór jest dość znamienny. …read more