Posts Tagged ‘dentysta mokotów’

Odkazanie dróg moczowych Przed zleceniem

Monday, February 26th, 2018

Odkażanie dróg moczowych Przed zleceniem leczenia zdrojowiskowego należy dokładnie określić chorobę nerkową, stan czynnościowy nerek oraz innych narządów, przede wszystkim serca i układu krwiotwórczego, a także ogólny stan chorego: Leczenie zdrojowe jest przeciwwskazane w ostrym rozlanym zapaleniu – kłębków nerkowych, w zaostrzeniach przewlekłego ich zapalenia w prze- wlekłej nerczycy, w przekrwieniu biernym nerek, w stwardnieniu nerek i w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych, gdy nastąpi już upośledzenie zdolności nerek do wydalania wody. Natomiast pi de w uzdrowisku nieduzych ilości wody alkalicznej, przeprowadzane racjonalnie, może przyczynić się do poprawy stanu chorych w początko- wym okresie przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych i w stwardnieniu nerek łagodnym. W przeciwieństwie do chorób nerek, picie dużych ilości wód minera- lnych alkalicznych oraz ziemistych jest jedną ze skutecznych metod lecz- niczych w przewlekłym nieżycie miedniczek nerkowych i pęcherza moczo- wego oraz w kamicy nerkowej. Do tego leczenia poleca się z wód mineralnych: 1) szczawę żelazisto-wapniowo-magnezową Słotwinkę krynicką; 2) szczawę alkaliczno-ziemną ze zdroju Zubera w Krynicy; 3) szczawę wapniowo-magnezowo-żelazistą ze zdroju Jana w Krynicy; 4) szczawę alkaliczno-słoną Krościeńską (źródło Stefana) lub szczaw- nicką (źródło Stefana). Wody te podaje się na godzinę przed jedzeniem do 2–4 szklanek dziennie, z wyjątkiem wody Zubera, którą rozcieńcza się 2-3-krotnie. Wody mineralne można zastępować podawaniem trzech szklanek dzien- nie 0,5 jód dwuwęglanu sodowego (natrium bicarbonicum), erofosforanu sodowego (natrium. phoephoricum ) lub w przy- padkach z zaparciem stolca 0,5-0,6% węglanu magnezowego (magnesium carbonieum).
ODKAŻANIE DRÓG MOCZOWYCH (METHODUS MEDENDI DESINFICIENS) Odkażanie dróg moczowych stosuje się w nieżytach miedniczek, moczo- wodów i pęcherza moczowego. Osiąga się je: 1) przez obfite picie płynów, które zwiększając ilość moczu przepłu- kuje drogi moczowe; 2) przez zakwaszenie ustroju z ograniczeniem płynów; 3) przez stosowanie leków odkażających drogi moczowe. Zakwaszając ustrój, obniżamy pH moczu i stwarzamy przez to wa- runki uniemożliwiające rozwój bakterii w drogach moczowych. Płyny w okresie zakwaszania podaje się najwyżej w ilości 600 inl. Z pokar- mów zezwala się w czasie tego leczenia tylko na potrawy mączne, jaja, cukier, także mięso, jeżeli nie ma wysokiej gorączki. Natomiast zabra- nia się spożywania jarzyn i owoców, gdyż zawierają one dużo wody. Działanie zakwaszające diety zwiększamy równoczesnym podawa- niem kwasów lub leków obniżających zasób zasad w ustroju, np. chlorku amonowego (ammonium chlortitum) w dawce 6,0-8,0 na dobę, oraz równoczesnym stosowaniem gorących kąpieli, które wywołują obfite poty. Chlorek amonu można podawać także w postaci gelacidu (gela- cid), którego każdy kołaczyk zawiera 0,2 tej. soli. Leczenie zakwaszaj ące łączy się zwykle z odkażaniem dróg moczowych przy pomocy leków. W tym celu podaje się równocześnie najczęściej duże dawki heksametylotetraminy (hexamethulentetromum. s. urotropin) do 10,0-12,0 na dobę wewnętrznie lub stosuje się ją w pos- taci wstrzykiwań dożylnych 5-20 ml 4070 roztworu w 20% cukrze gro- nowym. Heksametylenotetramina, jak dowiodły moje badania, ogłoszone w roku 1900, wywiera silne działanie bakteriobójcze, zwłaszcza w dro- gach moczowych, znacznie przewyższające działanie salolu. Jako uboczne działanie dużych dawek heksametylenotetraminy pojawia się nieraz częste moczenie (pollakiutia,), silne pieczenie w cewce moczowej i nawet bolesne parcie na mocz (tenesmus). Nadto może powstać po paru dniach krwiomocz pochodzący z pęcherza. [więcej w: dentysta mokotów, dentysta poznań, dentysta bydgoszcz ]

Mleko migdalowe: 10 dkg slodkich

Monday, February 26th, 2018

Mleko migdałowe: 10 dkg słodkich migdałów i 5-10 migda- łów gorzkich oblewa się wrzątkiem i po zdjęciu skórki tłucze się w moź- dzierzu, dodając kroplami wody; otrzymawszy 1-2 łyżki stołowe gęstego mleka zlewa się płyn do szklanki, dodaje wody, skłóca i przecedza przez płótno; po wyciśnięciu płótna pozostałość na nim skłóca się ze szklanką wody i przesącza. W ten sposób otrzymuje się 2 szklanki doskonałego mleka migdałowego, które chory wypija w ciągu doby. Mleko makowe przygotowuje się tak jak migdałowe z naslon maku polnego (papaver rhoeas): do sporządzenia 2 szklanek mleka zu- żywa się 2 łyżki stołowe nasion; podaje się choremu 2—:3 szklanki dzien- nie. Mleko makowe przygotowuje się tak jak migdałowe z nasion rządzenia 2 szklanek mleka zużywa się 3 łyżki stołowe nasion konopi siew- Onych (cannabis sativa); dawka: 2-3 szklanki dziennie. Mleko lniane sporządza się jak migdałowe; do sporządzenia 2 szklanek mleka zużywa się 3 łyżki stołowe nasion lnu siewnego (linum. usitatieeimum ), dawka 2-3 szklanki dziennie. Mleko lniane można zastę- pować odwarem z nasion lnu: 1-2 łyżki stołowe nosion zagotowuje się w litrze wody i przecedza; dawka dzienna wynosi 2-3 szklanki. Z herbatek stosuje się odwar z liści mącznicy niedźwiedziny (folia uvae ursi) , z kwiatów kukurydzy pospolitej (stigmata zeae maidis) i z suszonej trawy i lisci pokrzywy zwyczajnej (urtica dioica) oraz napar z suszonych kwiatów maliny moroszki (calyces rubi chomaemori), Mącznica niedźwiedzina działa zawartym w mej garbnikiem (tommi- num) i przede wszystkim glikozydem arbutyną, która rozkłada się w us- troju na cukier i hydrochinon o własnościach odkażających. Do sporzą- dzenia odwaru bierze się łyżeczkę herbacianą liści na szklankę wody. Do sporządzenia innych wyżej wymienionych herbatek bierze się łyżkę sto- łową leku na szklankę wody. Chory całą szklankę leku wypij a w ciągu dnia. [przypisy: dentysta mokotów, dentysta poznań, dentysta bydgoszcz ]