Posts Tagged ‘argentum nitricum roztwór’

Watroba Watroba i jej przetwory

Thursday, September 19th, 2019

Wątroba Wątroba i jej przetwory zwiększają na drodze hor- monalnej zdolność tkanek do oddawania wody i przez to działają moczo- pędnie. Dział-aniu temu sprzyja zawarty w wątrobie mocznik. Stosuje się leczenie wątrobą dla usunięcia obrzęków w nerczycy, w łagodnym stwar- dnieniu nerek i w biernym ich przekrwieniu. Prócz zwiększenia ilości moczu leczenie wątrobą wywiera także działanie chlorkopędne (Alfred Galewski).
Żółć (Fel) Żółć, polecona przez Anastazego Landaua, ma wywoływać obfite wy- dzielanie moczu przez działanie na śródbłonki naczyń włoskowatych, które wiedzie do przelotnego rozwodnienia krwi kosztem wody tkankowej. Nad- miar wody zostaje wydalony przede wszystkim przez nerki. …read more

Ciezki ogólny stan chorego nie

Tuesday, September 17th, 2019

Ciężki ogólny stan chorego nie jest przeciwwskazaniem do przepłuki- wania jamy otrzewnej, po tym bowiem zabiegu nieraz spostrzega się wy- bitną poprawę nawet w przypadkach zdawało się beznadziejnych. Postępowanie: Do jamy otrzewnej wkłuwa się dwa trójgrańce w okolicy dołu biodrowego po obu stronach. Jeden z nich służy do wpro- wadzenia do jamy otrzewnej płynu przepłukającego, przez drugi zaś płyn ten zostaje usuwany razem z mocznikiem i innymi związkami azotowymi wydzielonymi do jamy otrzewnej. Ciecz do płukania ma skład następujący: Clorku sodu (NaCI) 6,1 Chlorku potasu (KCl) 0,35 Chlorku wapnia (CaCI2) 0,23 Chlorku magnezu (lVIgCI2) 0,05 Kwaśnego fosforanu sodu (Na2HP04) 0,07 Kwaśnego węglanu sodu (NaHCOJ 2,2 Glukozy . 15,0-25,0 Wody przekiplonej 1000 ml. …read more

POZAUSTROJOWA DIALIZA- KRWI Pierwszorzedna metoda

Monday, September 16th, 2019

POZAUSTROJOWA DIALIZA- KRWI Pierwszorzędną metodą leczniczą w przypadkach bezmoczu lub dużej azocicy z mocznicą u chorych, u których istnieje możliwość powrotu czynności nerek po ich odciążeni u przez pewien czas oraz wyprowadzenia ze stanu mocznicy, jest pozaustrojowa dializa krwi. Osiąga się, ją przy pomocy tzw. sztucznej nerki. W metodzie tej krew chorego płynie z tętnicy sprychowej przez zespół błon celofanowych zanurzonych w roz- tworze – o ściśle określonym składzie elektrolitów, pozbywa się w nim mocznika i ,związków azotowych niebiałkowych w ogóle i wraca do cho- rego przez żyłę odłokciową lub pośrodkową przedramienia. Dla zapobie- żenia krzepnięciu krwi choremu wstrzykuje się dożylnie heparynę, prócz tego także do dializatora. …read more

INNE ZABIEGI OPERACYJNE Z innych

Monday, September 16th, 2019

…read more

W dalszych poszukiwaniach czynnika wywolujacego

Monday, September 16th, 2019

W dalszych poszukiwaniach czynnika wywołującego mocznicę zbadano dotychczas działanie na ustrój prawie wszystkich składników, usuwanych z ustroju przez nerki oraz ich ilość w krwi i w moczu w chorobach nerek w okresie wydolności tego narządu i w przebiegu mocznicy, a także w cho- robach innych narządów. Z tych badań wysnuto pierwotnie wniosek, że istotnym i niezbędnym warunkiem a zarazem naj prawdopodobniej także przyczyną mocznicy prawdziwej jest nagromadzenie się w krwi i w tkan- kach dużych ilości mocznika. W miarę dalszych zdobyczy przyznano rolę czynnika truj ącego nie tylko mocznikowi, ale także innym związkom azo- towym pośredniej przemiany białkowej, zatrzymanym w ustroju wsku- tek choroby nerek. W dalszym rozwoju nauki o mocznicy zwrócono uwagę na różnicę, ,jaka istnieje między ostrą mocznicą w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych a mocznicą przewlekłą w ich przewlekłym zapaleniu oraz w pierwotnej marskości nerek. Mianowicie w przeciwieństwie do mocz- nicy ostrej, cechującej się wzrostem mocznika i azotu niebiałkowego w krwi, w mocznicy przewlekłej stwierdza się w krwi przede wszystkim dużo wytworów aromatycznych, pochodzących z gnicia aminokwasów aromatycznych w przewodzie pokarmowym oraz powstają- cych także podczas rozpadu białka w ustroju. …read more

Leczenie.

Saturday, September 14th, 2019

Gdy dojdzie do zajęcia nerwu XII, mówimy o zespole Colleta. Gdy do powyższego zespołu dołączy się jeszcze zajęcie pnia współczulnego na szyi, opadnięcie powiek, zwężenie źrenicy, zapadnięta gałka oczna (ptosis, mlosis, enophtalmus), czyli zespół Homera, mówimy o zespole Villareta. Wszystkie te zespoły dowodzą niestety, że chory jest już poza okresem skutecznego leczenia. Leczenie. Jedynym skutecznym sposobem leczenia omówionych nowotworów złośliwych jamy nosowo-gardłowej, jak doświadczenie wykazało, jest napromienianie. …read more

Przed oczyszczeniem calej rany nie wolno wyciagac ani obcinac konców sciegien

Thursday, September 12th, 2019

Przed oczyszczeniem całej rany nie wolno wyciągać ani obcinać końców ścięgien, ponieważ kikuty, cofając się, mogą zakazić tkanki głębsze. Przecięte ścięgna wolno zeszywać tylko wtedy, jeżeli są przecięte równo, a stan rany pozwala na jej pierwotny szew po wycięciu; z tego względu szew ścięgien nie wchodzi zasadniczo w rachubę w ciężkich wypadkach ulicznych, w wypadkach w pracy oraz w ranach wojennych. 9. Zabrudzone końce odłamków kości oczyszcza się młotkiem, dłutem i szczypcami; wolne odłamki kości usuwamy tylko wówczas, gdy są obnażone z okostnej i zabrudzone. Po oczyszczeniu rany odłamy należy nastawić, dążąc do zachowania osi. …read more

Rane nalezy tak rozszerzyc, by uniemozliwic zaleganie wydzieliny

Wednesday, September 11th, 2019

…read more

Ranny jest przytomny

Tuesday, September 10th, 2019

Ranny jest przytomny, na pytania odpowiada powoli cichym, bezdźwięcznym głosem. Nie stosujemy uśpienia w stanie wstrząsu, gdyż może to doprowadzić często do szybkiego zgonu, ani też nie rozpoczynamy czynności od zaopatrzenia rany, staramy się jedynie jak najszybciej ogrzać chorego, okładając go ciepłymi chustami, podajemy gorące napoje, stosujemy budkę elektryczną, a w celu zniesienia bólu wstrzykujemy dożylnie powoli w ciągu 3 minut morfinę. W razie silnego wykrwawienia przetaczamy 500 ml krwi jednogrupowej albo tę samą ilość osocza lub 250 ml 4% roztworu cukru gronowego + 250 ml roztworu fizjologicznego soli kuchennej. U wykrwawionych unikamy dużych infuzji, ponieważ rozcieńczenie krwi zmniejsza ilość krwinek w jednostce masy, a tym samym zawartość tlenu w jednostce objętościowej krwi krążącej: śmierć po dużych wlewaniach płynów zastępczych jest następstwem niedotlenienia ośrodków naczyniowo- ruchowych. Wstrząs cechuje nagłe upośledzenie wszystkich czynności cielesnych i duchowych, wywołane przez nadmierny ból, toteż najważniejszym zabiegiem we wstrząsie jest odciążenie mózgu przez zniesienie bólu, natomiast leki krążeniowe nie mają istotnego znaczenia. …read more

ZABURZENIA POBUDLIWOSCI MIESNIA SERCOWEGO (BATMOTHOPOWE)

Monday, September 9th, 2019

ZABURZENIA POBUDLIWOŚCI MIĘŚNIA SERCOWEGO (BATMOTHOPOWE). Migotanie (Fibrillatio airiorum ) i trzepotanie przedsionków przyczyny i anatomia patologiczna. Do najczęstszych niemiarowości serca należy niemiarowość zupełna (arrhythmia completa, s. absoluta, s. perpetua, s. …read more