Sposób leczenia nowotworów zlosliwych sredniego i dolnego gardla

Jak dalece skuteczne może być to leczenie, świadczą statystyki niektórych zakładów. Jedna z nich podaje, że w 5 lat po naświetlaniu u 25010 chorych nie wystąpiły nawroty. Jeśli zaś uwzględni się tylko tych chorych, którzy skierowani byli do leczenia we w czesnym okresie choroby, to z tej grupy aż u 50% nie było objawów nawrotu. Sposób leczenia nowotworów złośliwych średniego i dolnego gardła są różne. Nie można dziś stać rygorystycznie na stanowisku, że jedynym sposobem leczenia jest napromienianie. Pewne przypadki będą się nadawać raczej do zabiegu operacyjnego, po którym ewentualnie można zastosować napromieniowanie. [podobne: kardiolog ostrołęka, implanty ortodontyczne, szwajcarski system opieki zdrowotnej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: implanty ortodontyczne kardiolog ostrołęka szwajcarski system opieki zdrowotnej