Skurcz komory nie jest w stanie otworzyc zastawek pólksiezycowatych

Skurcz komory nie jest w stanie otworzyć zastawek półksiężycowatych. Migotanie komór jest bardzo częstym zjawiskiem przedzgonnym. Spostrzega się je zwłaszcza często w przypadkach stwardnienia tętnic wieńcowych serca, kiły tętnicy głównej, gdy ujścia tętnic wieńcowych serca zostaną zwężone, w ciężkiej niewydolności krążenia, szczególnie wtedy gdy chorego szybko odwodiono za pomocą leków sercowych i moczopędnych, w nadciśnieniu tętniczym, nadto w zawale mięśnia sercowego, po dożylnym wstrzyknięciu strofantyny, eufiliny, adrenaliny, w uśpieniu chloroformowym, w przypadkach rażenia błyskawicą lub prądem elektrycznym, pod wpływem bardzo silnych wzruszeń (tzw. migotanie komór czynnościowej) itd. Obraz kliniczny migotania komór jest dość znamienny. Przypomina on zupełnie napad cechujący zespół Adams-Stokesa, zależnie od tego że w obu stanach ustaje czynność komór, co wywołuje niedokrwienie mózgu. Mianowicie chory nagle blednie, wkr ótce skóra sinieje, przytomność, tętno i oddechy znikają; w sercu można usłyszeć kilka cichych, głuchych, nieregularnych szmerów w okresie, gdy już tętna nie ma szybko następuje śmierć (tzw. sekundowa śmierć sercowa), jeżeli skurcze komór nie wrócą w ciągu paru minut. [hasła pokrewne: pielęgnowanie chorego nieprzytomnego, bazofile poniżej normy, implanty ortodontyczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bazofile poniżej normy implanty ortodontyczne pielęgnowanie chorego nieprzytomnego