Równoczesnie ze zwiazkami aromatycznymi z

Równocześnie ze związkami aromatycznymi z aminokwasów powstają w jelitach aminy. Gromadząc się w krwi i w tkankach wskutek upośle- dzenia czynności wydalającej nerek, składniki te utrudniają sprzęganie się fenolu i krezolu z kwasem siarkowym i glikuronowym, z białkami tkanek i cieczy ustrojowych i z innymi związkami i przyczyniają się przez to do zwiększenia ilości związków aromatycznych nieodtrutych. Gdy ta ilość przekroczy pewną granicę, składniki aromatyczne przechodzą do cieczy mózgowo-rdzeniowej. Sprzyja temu nagromadzenie się mocznika i innych składników azotowych pośredniej przemiany białkowej w krwi i w tkankach a również już wcześnie i w cieczy mózgowo-rdzeniowej. Z dostaniem się związków aromatycznych do cieczy mózgowo-rdzeniowej powstaje obraz śpiączki mocznicowej (coma uraemicum). Czynnikiem patogenetycznym przewlekłej mocznicy prawdziwej są zatem, we- dług tego zapatrywania (Becher ze .szkoły Volharda), fenole. Ponieważ powstają one w jelitach, przeto postać przewlekła mocznicy prawdziwej jest wyrazem samozatrucia jelitowego (auto- intoxicatio intestinalis) a śpiączka mocznicowa jest śpiączką aromatyczną (coma aromaticum) . Teoria mocznicy jako samozatrucia aromatycznego zdo- była sobie wielu zwolenników. Nie wydaje się mi jednak słuszne uznać związki aromatyczne za wyłączną, istotną przyczynę mocznicy prawdziwej przewlekłej, a to ze względu na to, że w piśmiennictwie opisano; rzadkie co prawda, przypadki (sam je również spostrzegałem) przewlekłej mocz- nicy prawdziwej, w których odczyn ksantoproteinowy, odzwierciedlający ilość związków aromatycznych w krwi, był prawidłowy albo tylko nie- znacznie zwiększony. Wobec tego zagadnienie wywodu chorobowego prze- wlekłej mocznicy prawdziwej pozostaje, moim zdaniem, nadal otwarte. – innej znowu strony powstawanie związków aromatycznych podczas rozpadu białka ustrojowego przemawia za tym, że śpiączka aromatyczna niekoniecznie jest pochodzenia jelitowego. [więcej w: ginekolog na nfz poznań, przeglądarka skierowań sanatoryjnych, dentysta Białystok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog na nfz poznań przeglądarka skierowań sanatoryjnych zdrowy tryb życia wikipedia