Przez te nazwe rozumiemy taki stan, gdy przedsionki kurcza sie miarowo 200-300 razy na minute

Przez tę nazwę rozumiemy taki stan, gdy przedsionki kurczą się miarowo 200-300 razy na minutę. Komory kurczą się również najczęściej miarowo, lecz rzadziej, tak, iż jeden ich skurcz przypada zwykle na 2-3 i więcej skurczów przedsionków. W czystej postaci trzepotanie przedsionków zdarza się bardzo rzadko, najczęściej jest ono skojarzone z migotaniem wyraźne załamki P o jednakowym kształcie są wtedy miejscami przerywane przez załamki P nieregularne, znacznie częstsze i różnokształtne. Trzepotanie przedsionków może przechodzić w migotanie i odwrotnie. W naszym materiale klinicznym trzepotanie przedsionków stanowi zaledwie 2,80 % ogólnej liczby niemiarowości. Trzepotanie przedsionków może wywoływać bicie serca, przykre uczucie w okolicy sercowej, zawroty głowy, brak tchu podczas wysiłków itd. Ucisk na gałki oczne nie zmniejsza trzepotania, przeciwnie nieraz przyśpiesza jeszcze bardziej czynność serca. Trzepotanie przedsionków może wieść do przepełnienia przedsionków i żył. Początkowo trzepotanie może być niestałe w postaci napadów kołatania serca o nagłym początku i nagłym końcu z biegiem czasu przechodzi w stan trwały, wreszcie, jeżeli wzmożona pobudliwość mięśnia sercowego wzrośnie Jeszcze bardziej, może przechodzić w migotanie przedsionków w elektrokardiogramie trzepotanie przedsionków cechuje: 1) obecność serii przeważnie dodatnich, dość wysokich, zwłaszcza w odprowadzeniu II, załamków P jednakowej wielkości i kształtu i w jednakowych odstępach czasu w liczbie najczęściej około 280 (200-300) na minutę 2) obecność typowych (jednakowej wielkości i kształtu) zespołów komorowych QRS pojawiających się w równych odstępach czasu 2-4-krotnie rzadziej niż załamki P czasami wszakże tej miarowości niema 3) T zwykle jest prawidłowe, rzadziej trudno uchwytne, ginące w dużym załamku P. [patrz też: argentum nitricum roztwór, zus pretficza, naświetlone oczy od spawania ]

Tags: , ,

No Responses to “Przez te nazwe rozumiemy taki stan, gdy przedsionki kurcza sie miarowo 200-300 razy na minute”

  1. Bearded Angler says:

    refundowane przez NFZ

  2. Easy Sweep says:

    [..] Odniesienie w tekscie do lublin psycholog[...]

  3. Osprey says:

    Pisane na kolanie

Powiązane tematy z artykułem: argentum nitricum roztwór naświetlone oczy od spawania zus pretficza