Przewlekle stosowanie malej dawki chinidyny obnizylo wybitnie czestosc naglej smierci sercowej, która wedlug powszechnego zapatrywania zalezy od drgan wlókienkowych komory

Przewlekłe stosowanie małej dawki chinidyny obniżyło wybitnie częstość nagłej śmierci sercowej, która według powszechnego zapatrywania zależy od drgań włókienkowych komory. W przypadkach uporczywego migotania przedsionków u chorych, dotkniętych ciężką niewydolnością krążenia na tle przewlekłych zmian organicznych w mięśniu sercowym (myocarditis diffusa chro), polecono w ostatnich czasach leczenie usuwaniem operacyjnym tarczycy (thyreoidectomia). Zdania o wartości tej metody są podzielone. Ostateczny sąd o niej należy do przyszłości. Przed zaleceniem tej metody próbuję leczenia naświetlaniem tarczycy promieniami rentgenowskimi, jako zabiegu lżejszego. W niemiarowości zupełnej u chorych, dotkniętych chorobą Basedowa, w pierwszym okresie niemiarowości stosuje się leczenie przyczynowe oraz ostrożnie przetwory jodowe, a w okresach późniejszych naświetlanie tarczycy promieniami rentgenowskimi, wreszcie częściowe wycięcie tarczycy poprzedzon e ostrożnym leczeniem jodowym. Migotanie komór (Fibrillatio uentriculorum ) Migotanie komór zależy od nadmiernej pobudliwości ich mięsni. Choroba objawia się mnóstwem (od 150 do 500 i nawet do 1000 na minutę) drgali małych i nawet falowań komór powstających w nieregularnych odstępach czasu. [podobne: dzienny oddział psychiatryczny, bartoneloza, pielęgnowanie chorego nieprzytomnego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bartoneloza dzienny oddział psychiatryczny pielęgnowanie chorego nieprzytomnego