POZAUSTROJOWA DIALIZA- KRWI Pierwszorzedna metoda

POZAUSTROJOWA DIALIZA- KRWI Pierwszorzędną metodą leczniczą w przypadkach bezmoczu lub dużej azocicy z mocznicą u chorych, u których istnieje możliwość powrotu czynności nerek po ich odciążeni u przez pewien czas oraz wyprowadzenia ze stanu mocznicy, jest pozaustrojowa dializa krwi. Osiąga się, ją przy pomocy tzw. sztucznej nerki. W metodzie tej krew chorego płynie z tętnicy sprychowej przez zespół błon celofanowych zanurzonych w roz- tworze – o ściśle określonym składzie elektrolitów, pozbywa się w nim mocznika i ,związków azotowych niebiałkowych w ogóle i wraca do cho- rego przez żyłę odłokciową lub pośrodkową przedramienia. Dla zapobie- żenia krzepnięciu krwi choremu wstrzykuje się dożylnie heparynę, prócz tego także do dializatora. Sztuczna nerka może zastąpić nerki w ich czyn- ności nie dłużej niż na 24-36 godzin. Toteż metoda ta nie nadaje się do leczenia w przewlekłych chorobach nerek.
OBŁUSZCZENIE NERKI (DECAPSULATIO RENIS) Obłuszczenie, czyli zdjęcie torebki włóknistej nerki, polecone przez Edebohlsa, ma wybitnie poprawiać upośledzoną czynność nerki przez to, że: 1) usuwa uwięzienie obrzmiałej nerki w jej torebce; 2) zmniejsza nadmiar limfy w nerce; 3) polepsza ukrwienie nerki, gdyż uniezależnia j e do pewnego stopnia od nerwu trzewnego i sprzyja utworzeniu nowych naczyń krwio- nośnych łączących korę z torebką tłuszczową nerki. Dobre wyniki po tym zabiegu opisano dotychczas: 1) w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych w okresie mocz- nicy prawdziwej na tle bezmoczu lub bardzo małego moczenia trwaj ącego naj wyżej 2-3 dni; 2) w zapaleniu nerek cechującym się silnymi bólami w okolicy ner- kowej (nephritis doloroeo.) ; 3) w ostrym rozlanym krwotocznym zapaleniu kłębków nerkowych, gdy krwiomocz jest obfity i utrzymuje się uporczywie; 4) w rzucawce ciężarnych; 5) w mocznicy drgawkowej; 6) w nerce sublimatowej. Natomiast w mocznicy prawdziwej w toku przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych obłuszczenie nerki przeważnie zawodzi, a w nerczycy w ogóle trudno oczekiwać dodatniego działania .. Zabieg wykonuje się na jednej nerce lub na obu nerkach. Przeciw- wskazanie stanowi stwardnienie tętnic nerek. Przypadków, w których stosowano dotychczas obłuszczenie nerek, nie można uznać za dostatecznie opracowane. Toteż o istotnej skuteczności tej metody leczniczej nie można jeszcze wydać bezstronnego sądu. Doświad- czenia na psach stwierdziły, że obłuszczenie nerki nie wywiera jednoli- tego wpływu na wydzielanie moczu i chlorków i zmniejsza wydalanie mocznika. Natomiast obnażenie (denudaiio ) tętnicy nerkowej nawet bez obłuszczenia nerki stale zwiększa ilość moczu po stronie nerki operowanej (Piotr Demant). [hasła pokrewne: dzienny oddział psychiatryczny, bazofile poniżej normy, endometrioza na jelitach ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bazofile poniżej normy dzienny oddział psychiatryczny endometrioza na jelitach