Opisano przypadki, w których migotanie komór powtarzalo SIe co dzien wielokrotnie przez kilka miesiecy

Opisano przypadki, w których migotanie komór powtarzało SIę co dzień wielokrotnie przez kilka miesięcy. W swym materiale klinicznym spostrzegaliśmy migotanie komór, stwierdzone elektrokardiograficznie, po dożylnym wprowadzeniu 0,5 ml adrenaliny. Wstrzyknięcie wywołało bardzo znaczne przyśpieszenie czynności serca z krótkotrwałym zapadem i utratą przytomności, po kilku jednak minutach obraz elektrokardiograficzny migotania komór ustąpił i przytomność wróciła. Fatalne znaczenie migotania komór bezwzględnie zapobiegać jego powstaniu. Dotyczy to przypadków dusznicy bolesnej, migotania przedsionków stwardnienia tętnic wieńcowych serca, kiły serca i przewlekłej niewydolności krążenia. Ponieważ migotanie komór jest wyrazem nadzwyczajnej pobudliwości mięśnia sercowego komór, przeto należy zastosować w tych chorobach leczenie przeciwdziałające jej rozwojowi. [więcej w: leczenie z nałogu krzyżówka, ginekolog na nfz poznań, pielęgnowanie chorego nieprzytomnego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog na nfz poznań leczenie z nałogu krzyżówka pielęgnowanie chorego nieprzytomnego