OCENA STANU RANY

OCENA STANU RANY w zwykłym uszkodzeniu czasu pokoju brzegi rany są mniej lub więcej gładkie, brak jest zatok i uchyłków, a uszkodzenia mechaniczne, zabrudzona i usiana mikrobami powierzchowna warstwa rany jest cienka. Rana jest zagadnieniem czysto miejscowym tak długo, dopóki brak rozwoju zakażenia przyrannego. Znaczna siła urazu, liczne uchyłki i zatoki, duże zniszczenie tkanek, wstrząs i związane z tym wybitne zmniejszenie oporności rannego decydują o stopniu ciężkości rany powstałej w następstwie wypadków ulicznych, wypadków w pracy lub ran wojennych. Rana pokojowa jest zwykle podobna do lejka otwartego szeroko na zewnątrz. W ranach wojennych, na ogół przeciwnie, otwór zewnętrzny jest mały, a wskutek działania rozsadzającego powstaje duża rana w głębi ciała. Rany wojenne są bardziej zanieczyszczone od pokojowych, ponieważ z pociskiem dostają się do rany części b:r:udnego i pełnego zarazków ubrania a odłamki min i granatów stykają się z ziemią już przed wtargnięciem do ciała. [więcej w: nfz szczecin sanatorium kolejka, przeglądarka skierowań sanatoryjnych, proteza porcelanowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nfz szczecin sanatorium kolejka proteza porcelanowa przeglądarka skierowań sanatoryjnych