Mocznice prawdziwa przewlekla spostrzega sie:

Mocznicę prawdziwą przewlekłą spostrzega się: 1) w przewlekłym rozlanym zapaleniu, kłębków nerkowych w okresie niewydolności nerek; 2) w stwardnieniu złośliwym nerek; 3) w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych nawet w okresie nieznacznego jeszcze upośledzenia czynności nerek, jeżeli dobowa ilość moczu wybitnie się zmniejszy wskutek dołączenia się niewydolności krążenia; 4) w torbielkowatości nerek; 5) w przypadkach długotrwałego bezmoczu wskutek niedrożności dróg odprowadzających. Postać ostrą mocznicy prawdziwej spostrzega się w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych i w ostrej nerczycy zmartwiającej, zwłaszcza na tle zatrucia sublimatem. Objawy. Mocznica prawdziwa rozwija się przeważnie powoli, za- leżnie od stopniowo potęgującego się zatruwania ustroju. Gdy jej obraz jest wybitny, wtenczas objawy -podrniotowe i przedmiotowe mogą w róż- nym stopniu i w różnej kolejności dotyczyć układu nerwowego, narządu trawienia, oddechowego, krążenia, krwiotwórczego, moczowego i skóry. W zakresie stanu ogólnego oraz układu nerwowego uskarżają się chorzy w mocznicy przewlekłej na postępuj ące osła- bienie i łatwe nużenie się podczas pracy fizycznej i umysłowej (asthenia), na pewne zobojętnienie (apathia), chudnienie a w dalszym przebiegu na senność (sommolentia.), zwłaszcza w dzień, i bezsenność (insomnia) w nocy, zależną już to od podniecenia nerwowo-psychicznego, już to od nieznośnego swędzenia skóry. Nadto chorzy doznają często uczucia cię- żaru i tępego oszołomienia w głowie, zwłaszcza w okolicy potylicy. Przedmiotowo w zakresie stanu ogólnego i układu nerwowego stwierdza się wychudnienie, zależne od zaburzeń tra- wienia i od wzmożonego rozpadu tkanki mięsnej; prócz tego, w dalszym okresie – ciężki ogólny stan, drżenie rąk, drgania włókienkowe nieraz całych grup mięśniowych, zwłaszcza kończyn i twarzy, podniecenie fi- zyczne i psychiczne na przemian z odurzeniem, nieraz bredzenie, zwłaszcza w nocy, znaczne wzmożenie odruchów ze ścięgien i odruchów okostnych. Napady kurczów cechujące mocznicę drgawkową należą w mocznicy praw- dziwej do wielkich rzadkości. Stoją one prawdopodobnie w związku z przemijającymi kurczami tętniczek mózgowych, uległych stwardnieniu. Odruch Babińskiego (wyprostowanie palucha jako odczyn na drażnienie podeszwy) jest ujemny. [przypisy: ginekolog na nfz poznań, przeglądarka skierowań sanatoryjnych, dentysta Białystok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog na nfz poznań przeglądarka skierowań sanatoryjnych zdrowy tryb życia wikipedia