LECZENIE PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI (ROENTGENOTHERAPIA) Leczenie

LECZENIE PROMIENIAMI RENTGENOWSKIMI (ROENTGENOTHERAPIA) Leczenie promieniami rentgenowskimi daje dobre wyniki według do- tyczczasowych spostrzeżeń w niedostatecznym moczeniu (oliguria) i w bezmoczu (anuria) w toku ostrego rozlanego zapalenia kłębków ner- kowych z mocznicą, w nerczycy sublimatowej i czasami także w prze- wlekłej rozlanej nerczycy z bardzo niedostatecznym moczeniem. Promie- nie rentgenowskie zwiększają w tych chorobach ilość moczu, obniżają białkomocz, zmniejszają obrzęki i poprawiają stan ogólny; bóle głowy, nudności, wymioty ustępują., Natomiast w przewlekłym rozlanym zapa- leniu kłębków nerkowych działanie promieni rentgenowskich jest nie- pewne, zależnie według wszelkiego prawdopodobieństwa od zniszczenia znacznej liczby kłębków i cewek nerkowych przez sprawę chorobową. Działanie naświetlania okolic nerek promieniami rentgenowskimi za- leży,- zdaniem jednych, od wzmożenia czynności miąższu nerkowego, we- dług zaś innych promienie rentgenowskie niszczą nacieki zapalne, uciska- jące kłębki i przez to poprawiają czynność nerek. Zdaniem Volharda promienie rentgenowskie usuwają kurcz naczyń nerkowych, który według niego jest przyczyną zmian w nerkach, znamiennych dla ostrego rozla- nego zapalenia kłębków.
LECZENIE KRÓTKIMI F ALAMI Leczenie krótkimi falami poleca się w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych, w ostrym zapaleniu miedniczek i w ropniach przyner- kowych (paranep hritis purulenta acuta). Przy zmianach po jednej tylko stronie ustawia się jedną elektrodę na brzuchu a drugą w okolicy lędźwiowej. Elektrody powinny być takiej wielkości, by obejmowały okolicę całej nerki. Przy zmianach obustronnych układa się chorego na brzuchu i ustawia się elektrody na obie okolice lędźwiowe, więcej na ich części grzbietowe niż brzuszne, tak by fale rozpromieniały się z jednej strony na drugą. Każde posie- dzenie trwa mniej więcej 20 minut, Eppingel poleca w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych stosować leczenie krótkimi falami 1-2 razy dziennie po 2 godziny. Sku- teczność leczenia ma polegać na wybitnej poprawie ukrwienia nerek wsku- tek zniesienia stanu kurczowego zwłaszcza tętniczek nerkowych z nastę- pującym lepszym zaopatrzeniem ich w tlen. [hasła pokrewne: nfz szczecin sanatorium kolejka, kardiolog ostrołęka, bartoneloza ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bartoneloza kardiolog ostrołęka nfz szczecin sanatorium kolejka