LECZENIE BALNEOLOGICZNE (BALNEOTHERAPIA) Leczenie wodami

LECZENIE BALNEOLOGICZNE (BALNEOTHERAPIA) Leczenie wodami mineralnymi, które cieszy się dużym rozgłosem w cho- robach narządu trawienia z wątrobą włącznie, poleca się również i w cho- rubach narządu moczowego. Stosuje się szczawy alkaliczne i słabe solanki. Zwolennicy leczenia balneologicznego w chorobach nerek wychodzą. z założenia, że picie dużej ilości wody mineralnej wypłukuje zalegające w nerkach wytwory patologiczne (złuszczony nabłonek i inne) i przez to udrożnia je, jednocześnie zaś wzmagając moczenie sprzyja usunięciu za- trzymanych w ustroju związków azotowych. Okazało się jednak, że na moczenie, prócz rodzaju pokarmu, stanu wątroby oraz gruczołów dokre- wnych, zwłaszcza tarczycy, i innych czynników, wywiera wpływ nie tyle iiość wprowadzanych .do ustroju płynów, ile zdolność nerek do wydziela- nia wody, a ta czynność nieraz ulega w chorobach nerek upośledzeniu. Toteż picie co dzień 0,5-1 litra wody mineralnej, jak to praktykuje się często w zdrojowiskach, przynosi w chorobach nerek tylko szkodę. Inni przez stosowanie wód mineralnych w chorobach nerek dążą do obniżenia białkomoczu przez podniesienie zasadowości krwi i cieczy ustroj owych oraz zobojętnienie, a nawet zalkalizowanie moczu. Powołują się także na to, że – jak to stwierdziłem osobiście prawie 40 lat ternu, a później rów- nież Kazimierz Rzetkowski, – w chorobach nerek, zwłaszcza w mocznicy prawdziwej, powstaje zakwaszenie ustroju, któremu przypisywano nawet rolę czynnika wywołującego mocznicę. Picie wód alkalicznych mineral- nych jest zatem zdawało by się pożądaną metodą leczniczą, działającą przez obniżenie lub usuwanie kwasicy. Dokładne badania Rzętkowskiegu dowodzą jednakże, że w chorobach nerek zmniejsza się przeważnie za- sadowość białkowa, zawarta w białkach krwi, zwłaszcza w krwinkach czerwonych. Natomiast zasadowość mineralna, na którą wywiera wpływ picie wód mineralnych, obniża się stosunkowo niewiele. Picie mineralnych wód alkalicznych często wiedzie u chorych na nerki, zwłaszcza u dotkniętych nerczycą, do powstawania lub zwiększenia się obrzęków. Dzieje się to wskutek tego, że jon sodu zatrzymuje się w tkan- kach i przyciąga wodę, by w ten sposób utrzymać równowagę osmotyczną. Wody alkaliczne mogą zatem spowodować niepożądane w chorobach nerek obniżenie wydzielania moczu. Odpowiedniejsze niż .szczawy alkaliczne i solanki są w chorobach nerek wody mineralne ziemiste wapniowe, kation bowiem wapniowy od, pęcznia koloidy i działa moczopędnie. Jak zatem widać, dotychczasowe tłumaczenia skuteczności leczenia cho- rób nerek w zdrojowiskach alkalicznych nie są uzasadnione. Moim zda- niem czynnikiem leczniczym jest w tych chorobach raczej usunięcie ró- wnoczesnych chorób przewodu pokarmowego oraz krwistości brzusznej a także poprawa stanu czynnościowego licznych narządów, przede wszy- stkim wątroby. Niezawodnie odgrywa rolę także wypoczynek chorego, połączony z usunięciem codziennych trosk, regularny tryb życia, zwła- szcza żywienia się, przebywanie na wolnym powietrzu w miejscowości zdrowej, racjonalne stosowanie kąpieli itp. [patrz też: tatuowanie gałek ocznych, mozga kanaryjska gdzie kupić, dosbox komendy]

Tags: , ,

No Responses to “LECZENIE BALNEOLOGICZNE (BALNEOTHERAPIA) Leczenie wodami”

 1. Cosmo says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psychoterapeuta[...]

 2. Hyper says:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

 3. Konstanty says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: microblading[...]

 4. Liwia says:

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

Powiązane tematy z artykułem: dosbox komendy mozga kanaryjska gdzie kupić tatuowanie gałek ocznych