Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu AD 10

Chociaż wielu pacjentów zakończyło terapię przeciwgrzybiczą, a ich stany są obecnie stabilne lub poprawione, możliwe są nawroty zakażenia.37 Ciągła czujność w przypadku nawrotu zakażenia u znanych pacjentów, nawet po ustąpieniu objawów i normalizacji zmiennych płynu mózgowo-rdzeniowego, jest uzasadniona. . Dalsze badania najskuteczniejszej terapii przeciwgrzybiczej i czasu leczenia, a także długoterminowe wyniki u pacjentów, będą pomocne w informowaniu o wytycznych klinicznych. Istnieje kilka ograniczeń tego dochodzenia. Po pierwsze, brakowało danych dotyczących ekspozycji wielu pacjentów, które uniemożliwiłyby dokładne obliczenie liczby ataków specyficznych dla danej partii. Uniemożliwiło to również, w wielu obiektach, wyliczyć dokładną liczbę pacjentów narażonych na trzy partie octanu metyloprednizolonu; Liczby przedstawione tutaj są szacunkami, które wzięły pod uwagę czas, w którym implikowane partie octanu metyloprednizolonu były używane w klinikach i liczba pacjentów, którzy przeszli procedury w tym czasie. Po drugie, przy szacowaniu częstości stosowania założyliśmy, że stosowanie octanu metyloprednizolonu zakończyło się w ciągu 4 dni po wycofaniu i że cały octan metyloprednizolonu stosowany w każdej klinice pochodzi z NECC. Te założenia mogą nie być prawdziwe dla każdego obiektu; niektóre zakłady mogły zaprzestać stosowania octanu metyloprednizolonu wcześniej lub później niż 4 dni po wycofaniu lub mogły użyć octanu metyloprednizolonu od innych producentów w tym samym czasie, w którym stosowali octan metyloprednizolonu z NECC. Po trzecie, niektóre dane, w szczególności dane dotyczące początku objawów, podlegają uprzedzeniu przypominającemu. Wreszcie, nasze badania były również przedmiotem ograniczeń istniejących testów diagnostycznych w celu wykrycia infekcji grzybiczych.
Nasze odkrycia mają dwie ważne implikacje. Po pierwsze, konieczne jest podjęcie kroków w celu zapewnienia, że złożone leki oznaczone jako sterylne są bezpieczne i nieskażone. Konsekwencje zanieczyszczenia szeroko rozpowszechnionego, złożonego leku stosowanego do wstrzykiwań mogą być druzgocące, jak wykazano w obecnym wybuchu epidemii. Składowane leki były źródłem wielu epidemii przed opisanym tutaj ogniskiem, 14, 17, 18 i innymi problemami związanymi z zanieczyszczeniem, które miały miejsce w związku z aptekami. 38,39 Zrozumienie, jak zapobiegać zanieczyszczeniu produktów, ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia publicznego i społeczeństwa. zaufanie do systemu opieki zdrowotnej. Po drugie, zakrojone na szeroką skalę działania w zakresie zdrowia publicznego podjęte w ramach tego dochodzenia wymagały silnej infrastruktury publicznej służby zdrowia oraz współpracy klinicystów i urzędników zdrowia publicznego na szczeblu państwowym, lokalnym i federalnym. Wysiłki te odegrały kluczową rolę nie tylko w ostrzeganiu społeczeństwa przed ewoluującym zagrożeniem zdrowia, ale także w gromadzeniu, agregowaniu i rozpowszechnianiu informacji w czasie rzeczywistym, wraz z informacjami wykorzystywanymi zarówno do zrozumienia zakresu i źródła epidemii, jak i do podjęcia wysiłków. w celu zmniejszenia dalszej zachorowalności i śmiertelności.
[więcej w: leczenie z nałogu krzyżówka, przeglądarka skierowań sanatoryjnych, stomatologia warszawa gocław ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: leczenie z nałogu krzyżówka przeglądarka skierowań sanatoryjnych stomatologia warszawa gocław