Dzialanie jest skuteczniejsze w tych przypadkach, IV, których niemiarowosc zupelna trwa stosunkowo od niedawna

Działanie jest skuteczniejsze w tych przypadkach, IV, których niemiarowość zupełna trwa stosunkowo od niedawna. Niemiarowość z przyśpieszeniem (tachyarrhythmia) może w tych przypadkach przejść w niemiarowość z prawidłowo częstym, a nawet zwolnionym tętnem. Można wreszcie uzyskać tętno zupełnie miarowe, tylko rzadkie (Henryk Lubieniecki), W przypadkach migotania trwającego czas dłuższy naparstnica, tak jak i inne zabiegi lecznicze, bywa bardzo często zupełnie bezskuteczna. Bardzo oporne na leczenie naparstnicą jest również migotanie przedsionków w chorobie Basedowa. Czasami lepiej niż naparstnica działa w migotaniu przedsionków scilaren, pobudzający silniej niż naparstnica ośrodek nerwu błędnego i przez to bardziej utrudniający przewodzenie podniet w mięśniu sercowym. Zwykle w migotaniu przedsionków stosuje się małe dawki naparstnicy, mianowicie 0,1 liści miareczkowanych tego leku na dobę, podając przez 5-10 dni z rzędu, tacy, bowiem chor zy znoszą nieraz wybitne zwolnienie tętna podmiotowe gorzej niż sarną niemiarowość. Duże dawki naparstnicy, usuwając w krótkim czasie migotanie przedsionków, mogą nadto narazić chorego na poważne niebezpieczeństwo zależne od odrywania się przyściennych skrzeplin, które często tworzą się w sercu w przypadkach migotania przedsionków. [więcej w: bazofile podwyższone, przeglądarka skierowań sanatoryjnych, pielęgnowanie chorego nieprzytomnego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bazofile podwyższone pielęgnowanie chorego nieprzytomnego przeglądarka skierowań sanatoryjnych