Cystatyna C a kreatynina w określaniu ryzyka w oparciu o funkcję nerek AD 7

W przypadku eGFR opartego na kreatyninie, nie było odwrotnej korelacji w kształcie litery J dla ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ale gradient ryzyka był bardziej stromy dla wartości eGFR na podstawie pomiarów cystatyny C i dla pomiarów opartych na połączonych pomiarach niż dla opartego na kreatyninie wartości eGFR; wartości progowe dla istotnego wzrostu ryzyka wynosiły 69 ml na minutę na 1,73 m2 dla równania kreatyniny, 86 ml na minutę na 1,73 m2 dla równania cystatyny C i 83 ml na minutę na 1,73 m2 dla równania kombinacji (Figura 2B). W analizach według kategorii eGFR, reklasyfikacja do niższego eGFR była konsekwentnie związana ze zwiększonym ryzykiem w każdej kategorii eGFR opartej na kreatynie, ale oceny punktowe były istotne tylko dla kategorii eGFR opartych na kreatyninie wynoszących od 45 do 59 ml, od 60 do 89 ml i 90 ml na minutę na 1,73 m2 lub więcej. Przeklasyfikowanie do wyższego eGFR wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem w każdej kategorii eGFR opartej na kreatynie, ale było istotne tylko dla eGFR na bazie kreatyniny wynoszącego 15 do 29 ml na minutę na 1,73 m2 (tabela 2). Ogólnie rzecz biorąc, poprawa klasyfikacji netto wyniosła 0,16 (95% CI, 0,12 do 0,21, P <0,001), w tym dwie kohorty z przewlekłą chorobą nerek, a oszacowania punktowe sprzyjały eGFR na bazie c-kreatyny w każdej kohorcie (Figura 3) i wewnątrz każda badana podgrupa (rys. S3 i tabela S7 w dodatkowym dodatku).
Schyłkową niewydolnością nerek
W dwóch kohortach populacji ogólnej, w sumie 37 872 uczestników, wystąpiło 357 przypadków schyłkowej niewydolności nerek w incydencie, a w pięciu kohortach z przewlekłą chorobą nerek, obejmujących 2955 uczestników, wystąpiło 1297 takich zdarzeń w porównaniu ze średnią czas obserwacji 9,3 roku. Powiązania ryzyka dla eGFR opartego na kreatynie, eGFR na bazie cystatyny C i eGFR w oparciu o połączone pomiary były podobne w kohortach populacji ogólnej (ryc. 2C) i kohortach z przewlekłą chorobą nerek (ryc. S2B w dodatku uzupełniającym). Niemniej jednak we wszystkich kategoriach eGFR na podstawie kreatyniny przeklasyfikowanie do niższego eGFR z pomiarem cystatyny C wiązało się ze zwiększonym ryzykiem schyłkowej niewydolności nerek, a przekwalifikowanie do wyższego eGFR wiązało się na ogół z niższym ryzykiem (tabela 2). ). Ogólna poprawa klasyfikacji netto nie była znacząca (0,03; 95% CI, -0,03 do 0,08; P = 0,46), chociaż miała ona graniczne znaczenie w kohortach populacji ogólnej (0,10; 95% CI, 0,00-0,21; P = 0,05; ) (Rysunek 3).
Wykorzystanie obliczeń kombinowanych
Ponowna klasyfikacja do niższego eGFR z równaniem kombinowanym była silnie związana ze zwiększonym ryzykiem wszystkich trzech wyników (Tabela S8 w Dodatku Uzupełniającym), z wielkościami efektu, które były podobne do wartości dla eGFR opartego na cystatynie C, ale mniejszy odsetek uczestników był przeklasyfikowany z równaniem kombinacyjnym
[więcej w: szwajcarski system opieki zdrowotnej, tatuowanie gałek ocznych, portius krosno godziny otwarcia ]

Tags: , ,

No Responses to “Cystatyna C a kreatynina w określaniu ryzyka w oparciu o funkcję nerek AD 7”

 1. Freak says:

  Dobry i rzeczowy artykuł

 2. Victoria says:

  [..] Cytowany fragment: leczenie kanałowe[...]

 3. Rozalia says:

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

 4. Onion King says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu operacja na zaćmę[...]

 5. Psycho Thinker says:

  wielu Polaków decyduje się wyjechać do Czech na operację zaćmy

 6. Emil says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rtg zębów[...]

 7. Franciszek says:

  Nie bardzo zrozumialem zasade tego

Powiązane tematy z artykułem: portius krosno godziny otwarcia szwajcarski system opieki zdrowotnej tatuowanie gałek ocznych