Cystatyna C a kreatynina w określaniu ryzyka w oparciu o funkcję nerek AD 3

Śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych została zdefiniowana jako śmierć spowodowana zawałem mięśnia sercowego, niewydolnością serca lub udarem. W schyłkowej niewydolności nerek określano potrzebę leczenia nerkozastępczego lub śmierci z powodu przewlekłej choroby nerek. Najpierw przeprowadziliśmy analizy w każdej kohorcie badania, a następnie przeprowadziliśmy metaanalizy we wszystkich badaniach, wykorzystując modele losowych efektów. Ograniczono naszą analizę do uczestników, którzy ukończyli 18 lat. Pierwotne analizy przeprowadzono w kohortach populacji ogólnej, ponieważ uczestników nie wybrano na podstawie poziomów kreatyniny w surowicy. Wtórne analizy przeprowadzono w kohortach z przewlekłą chorobą nerek.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zaprojektowane przez komitet sterujący CKD-PC. Dane zebrano w każdej z 16 kohort i przeanalizowano centralnie w ośrodku koordynującym.
Analiza statystyczna
Najpierw oceniliśmy rozkłady dla każdego równania eGFR. Następnie skonstruowaliśmy modele proporcjonalnego hazardu Coxa, wyposażone w liniowe splajny eGFR, z dostosowaniem do wieku, płci, rasy (czerń kontra nieczarni), statusu palenia, statusu w odniesieniu do historii choroby sercowo-naczyniowej, skurczowego ciśnienia krwi, obecności lub nieobecności cukrzycy, poziom cholesterolu całkowitego, wskaźnik masy ciała i poziom albuminurii. Na podstawie tych modeli obliczyliśmy i połączono współczynniki ryzyka dla każdego przyrostu eGFR wynoszącego ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała dla wartości eGFR od 15 do 120, z punktem odniesienia na poziomie 95 ml na minutę na 1,73 m2 ( 50 ml na minutę na 1,73 m2 dla kohort z przewlekłą chorobą nerek), jak w poprzednich metaanalizach CKD-PC.12-14,16,20,21 Punkt odniesienia przesunięto na 65 ml na minutę na 1,73 m2 na koniec punkt końcowego stadium choroby nerek w kohortach populacji ogólnej w celu zapewnienia, że wystąpiły wystarczające zdarzenia o wartości eGFR powyżej punktu odniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące analizy statystycznej znajdują się w dodatku do Dodatku uzupełniającego.
Zestawiliśmy tabele eGFR, które obliczono za pomocą każdego równania, stosując kliniczne kategorie objętości na minutę na 1,73 m2 (<15 ml, 15 do 29 ml, 30 do 44 ml, 45 do 59 ml, 60 do 89 ml, i .90 ml) .1,22 Następnie oceniliśmy odsetek uczestników w każdej kategorii eGFR, dla której obliczono kreatyninę, dla której eGFR został przeklasyfikowany na podstawie pomiaru cystatyny C lub połączonego pomiaru.1,16,22-25 dla W każdym z wyników wykorzystaliśmy modele wielowymiarowych modeli proporcjonalnego hazardu Coxa w celu oceny ryzyka niekorzystnych wyników wśród uczestników, dla których eGFR został przeklasyfikowany do wyższej wartości (tj. do wyższych kategorii obliczonego cystatyną eGFR lub obliczonego przez kombinację eGFR) lub niższego Wartość eGFR (tj. do obniżenia kategorii dwóch zestawów szacunków GFR) w porównaniu z uczestnikami, dla których eGFR nie został przeklasyfikowany.
Oceniliśmy ogólną poprawę w zakresie reklasyfikacji na podstawie klinicznych kategorii eGFR, stosując podejście polegające na ponownej klasyfikacji netto, 25,26 metodę obejmującą wykorzystanie predefiniowanych kategorii ryzyka do oceny lepszej prognozy ryzyka.
[patrz też: endometrioza na jelitach, bazofile niski poziom, ginekolog na nfz poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bazofile niski poziom endometrioza na jelitach ginekolog na nfz poznań