CHOROBY NEREK MOCZNICA (URAEMIA) Okreslenie.

CHOROBY NEREK MOCZNICA (URAEMIA) Określenie. Miano: mocznica nadano już bardzo dawno choro- bie, której powstanie przypisywano samozatruciu ustroju w przebiegu chorób nerkowych wskutek niewydolności nerek. Dokładne spostrzeżenia i rozległe badania doprowadziły do rozczłonkowania dawnego pojęcia mocznicy na kilka odrębnych postaci chorobowych, z których tylko jedna stoi W bardzo ścisłym związku z wyczerpaniem się sprawności nerek. Po- stać tę zwie się obecnie mocznicą prawdziwą (uraemio. uero.) lub azociczą (uraemia azotaemica), w przeciwieństwie: 1) do mocznicy drgawkowej (uraemia eclamptica); 2) do mocznicy naczyniowej (uraemia angiogenes), ściślej naczynio- wo-kurczowej (uraemia angiospastica); 3) do mocznicy hipochloremicznej (uraemia hypochloTaemica s. chio- riprioa), Mocznica prawdziwa Określenie. Przez mocznicę prawdziwą- rozumie się stan choro- bowy, który spostrzega się u chorych na nerki wskutek samozatrucia ustroju w następstwie niewydolności nerek wysokiego stopnia, wywołanej zmianami ich miąższu. Mocznica prawdziwa może być ostra i przewlekła. Wywód chorobowy pomimo bardzo licznych i rozległych badań nie jest dotychczas ostatecznie wyjaśniony. Z wielu dawniejszych teorii na wzmiankę zasługuj ą : 1) teoria urotoksyczna Boucharda, według której mocznicę wywołuje – zatrzymanie w ustroju trujących składników moczu, tzw. uro- toksyn, oraz 2) teoria Frerichsa, który dopatrywał się w mocznicy samozatrucia ustroju przez amoniak. Obydwie teorie cieszyły się w swoim czasie wielkim uznaniem, dzięki powadze ich autorów, dziś natomiast mają znaczenie tylko, historyczne. Teorię urotoksyczną omówiłem szczegółowo już w r. 1900 w Gazecie Lekarskiej, Nr 22, podając uzasadnienie przemawiające przeciwko niej. Teorii Frerichsa zadały ostateczny cios między innymi badania ilości amoniaku w krwi, wykonane przez Wacława Markerta, z zastosowaniem nowoczesnych dokładnych metod. Badania te stwierdziły, że ilość amo- niaku w krwi w mocznicy prawdziwej jest prawidłowa. Zwiększenie jego poziomu następuje jedynie w okresie drgawek, zależnie od wykonywanej przy tym pracy mięśniowej, jest zatem skutkiem drgawek, nie jest nato- miast ich przyczyną. [przypisy: ginekolog na nfz poznań, janome it1011, dentysta Białystok ]

Tags: , ,

No Responses to “CHOROBY NEREK MOCZNICA (URAEMIA) Okreslenie.”

  1. Zero Charisma says:

    infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

  2. Judge says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odszkodowania za błędy lekarskie[...]

  3. Ksawery says:

    Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum nr 9 lublin ginekolog na nfz poznań janome it1011