ANATOMIA I FIZJOLOGIA KRTANI

ANATOMIA I FIZJOLOGIA KRTANI Zasadniczy narząd oddechowy człowieka, służący do zaopatrywania krwi w tlen pobierany z powietrza – płuca wraz z drzewem oskrzelowym i tchawicą – posiada w najwyższym swym odcinku w obrębie gardła dolnego narząd chrzęstno-mięśniowo-błoniasty (krtań – larynx), zabezpieczający go przed przedostawaniem się ciał stałych lub płynnych z jamy ustnej i gardła, i przedstawiający właściwy narząd głosowy. Najważniejsze zadania krtani, a mianowicie zapewnienie swobodnego przepływu powietrza wdechowego i wydechowego oraz czynność obronna i fonacyjna są wykonywane przez symetryczny narząd zaopatrzony w mięśnie i umiejscowiony na dogłowowym końcu tchawicy. Położona na wysokości piątego kręgu szyjnego i połączona z pierwszym pierścieniem tchawicy chrząstka pierścieniowata (cartilago cricoidea) jest nieruchomą w stosunku do tchawicy podstawą, na której spoczywają dwie obdarzone dużą swobodą ruchów chrząstki nalewkowate (cartilagines arytaenoideae). [hasła pokrewne: bartoneloza, leczenie z nałogu krzyżówka, kardiolog garwolin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bartoneloza kardiolog garwolin leczenie z nałogu krzyżówka