W stronę zaufania do związków terapeutycznych – na rzecz dorocznej sprawy fizycznej

Posted by admin on May 22nd, 2018
Comments Off

Ciągły entuzjazm zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy, co do rocznego wysiłku fizycznego (zwanego również okresowym badaniem stanu zdrowia) pomimo braku twardych dowodów na jego korzyść, rodzi pytanie, co napędza jego uporczywe odwołanie. Wysiłki edukacyjne i zachęty finansowe, które zachęcają do badań przesiewowych i zapobiegania, z pewnością przyczyniają się do tego, ale większość badań opartych na dowodach można przeprowadzić bez wizyty u lekarza. Być może odpowiedź leży w mniej wygodnym aspekcie opieki podstawowej – pragnieniu ludzi lub potrzebie nawiązania i utrzymania bliskiej, ufnej relacji z lekarzem, którego uważają za swojego osobistego lekarza (rolę, którą mogą pełnić także specjaliści zapewniający główną opiekę). Wiele dowodów na skuteczność i wartość zaufanych relacji lekarz-pacjent pochodzi z literatury dotyczącej zdrowia psychicznego, która szeroko udokumentowała wymagania i korzyści płynące z relacji terapeutycznej. Korzyści obejmują poprawę stanu funkcjonalnego, zadowolenie pacjenta i przestrzeganie schematów leczenia, cenne elementy wszystkich form opieki medycznej. …read more

Indywidualna odpowiedzialność i solidarność wspólnotowa – Szwajcarski system opieki zdrowotnej ad 5

Posted by admin on May 22nd, 2018
Comments Off

Ogółem szybkość rewaskularyzacji przezskórnej znacznie wzrosła, od 6,0% wszystkich pacjentów wypisanych po ostrym zawale mięśnia sercowego w 1998 r. Do 42,4% w 2006 r. – prowokując debatę na temat możliwego nadużywania inwazyjnej i kosztownej angiografii wieńcowej. Po nieskomplikowanym leczeniu reperfuzyjnym pan Aubry zostaje w szpitalu przez kilka dni. Zaczyna otrzymywać kombinację leków sercowo-naczyniowych, o których informuje kardiologa i lekarza rodzinnego, którzy są częścią sieci lekarzy, wybranych przez niego do regularnej opieki medycznej. …read more

Indywidualna odpowiedzialność i solidarność wspólnotowa – Szwajcarski system opieki zdrowotnej czesc 4

Posted by admin on May 22nd, 2018
Comments Off

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje kompleksowe usługi związane z ciążą, porodem, kursami przygotowawczymi i poradą karmienia piersią, a także usługi położnicze; szczegółowy wykaz zwracanych usług jest dostępny na stronie internetowej Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego. Dla nieskomplikowanej ciąży będzie siedem badań kontrolnych, w tym dwa ultradźwięki, podczas ciąży i kolejne badanie 6 do 10 tygodni po porodzie. Nie ma żadnych odliczeń ani poręczeń za rutynową opiekę nad ciążą. Ogólnie rzecz biorąc, usługi kwalifikujące się do refundacji muszą być skuteczne, odpowiednie i opłacalne, ale leki homeopatyczne i tradycyjne chińskie, które znajomy zalecił dla dyskomfortu związanego z ciążą, będą prawdopodobnie również objęte ubezpieczeniem Pani Schifferli, dzięki zmiana wprowadzona do szwajcarskiej konstytucji federalnej w 2009 r. w zakresie medycyny komplementarnej. …read more

Indywidualna odpowiedzialność i solidarność wspólnotowa – Szwajcarski system opieki zdrowotnej cd

Posted by admin on May 22nd, 2018
Comments Off

Pierwszym jest zmieniająca się demografia populacji: wymagania starzejącego się społeczeństwa zwiększają potrzebę zapewnienia dobrze skoordynowanego ciągłości opieki, w tym usług społecznych i opieki pielęgniarskiej. Koszty są również problemem: w 2013 r. Prywatna opieka pielęgniarska kosztowała kraj 3,55 miliarda franków (około 3,90 miliarda dolarów). Wraz z rosnącą liczbą kobiet pracujących w Szwajcarii poza domem, osoby starsze będą coraz częściej musiały polegać na usługach zewnętrznych. Ubezpieczenie na opiekę długoterminową jest jednak nadal w powijakach. …read more